Svátost manželství

(svatba v kostele)

 

Manželství je důležité spojení dvou životů. Nejde pouze o právní smlouvu, podobnou úřední svatbě. V kostele přijímají a dostávají svátost manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich sňatku požehnal a řídil ho. Proto může o svátost manželství žádat ten pár, kde aspoň jeden je pokřtěný a věřící.

Svatba v kostele není pouhým formálním právním aktem, ale znamená něco mnohem víc. Je svátostí. Skrze tuto svátost manželství Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal jim v letech společného života. Manželství chtěl, naplánoval a dal k němu podnět sám Bůh. Pokud tedy člověk chce manželství co nejlépe pochopit a prožít, musí se s tímto Božím projektem společného života dobře seznámit.

 

Svátostné manželství mohou uzavřít pokřtěný muž a pokřtěná žena, kterým nestojí v přijetí této svátosti žádná kanonická překážka.

Ne každé manželství je svátostné! Pokřtěný katolík (katolička) může uzavřít nesvátostný sňatek (přirozené manželství) s nepokřtěným partnerem po předchozím dovolení místního ordináře (biskupa).

Obecně tedy platí, že církevní sňatek je možný jen tehdy, je-li minimálně jeden ze snoubenců katolický křesťan.

 

Kroky, které je potřeba učinit, chcete-li uzavřít v naší farnosti církevní sňatek:

  • Kontaktovat faráře, domluvit si s ním setkání. Tam se dozvíte praktické podrobnosti, co dál. Toto je potřeba učinit půl roku předem. Nejpozději ale tři měsíce předem.
  • Splňovat podmínky (viz výše) a jeden ze snoubenců by měl bydlet na území naší farnosti. Pokud ani jeden ze snoubenců nebydlí na území naší farnosti, je nutné mít propuštění ke sňatku z místa, kde žijí snoubenci žijí (alespoň od jednoho)  

 

Měli jste jen civilní sňatek?

Někdy se stává, že teprve po létech soužití některý z partnerů zatouží po zplatnění manželství před Bohem a po Božím požehnání, aby pak mohl přijímat jiné svátosti. Stvrdit svůj manželský slib (učiněný před léty na úřadě) před Bohem, je možné klidně i bez velkých ceremonií a neveřejně. Informujte se u kněze.

 

Ti, kteří žijí jen v civilním manželství, nemohou přistupovat k svátosti smíření, ani k svatému přijímání.

 

Nejčastěji používaný manželský slib:

 

Muž říká:

Já, jméno ženicha, odevzdávám se tobě, jméno nevěsty, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Žena říká:

Já, jméno nevěsty, odevzdávám se tobě, jméno ženicha, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.