Úmysly mší sv. Nedělní ohlášky

Novinky

FOTO

ADVENT v naší farnosti

Advent je časem odpočinku, rozjímání i nové naděje. Je to doba ztišení, naslouchání, ale i společného setkání. Jak prožijeme dobu přípravy na vánoční svátky v naší farnosti?

FOTO

28. 11. Mše svatá za zemřelé

Nově budou vždy poslední pondělí v měsíci v naší farnosti slaveny mše svaté za ty, kteří odešli v předešlých měsících na věčnost. Poprvé již v pondělí 28. listopadu v 18.00 hodin.

FOTO

9. 12. Setkání nad Božím slovem

Přijměte pozvání na pravidelná SETKÁNÍ NAD BOŽÍM SLOVEM s paní Janou Miškovskou. Jedno z dalších setkání se uskuteční v pátek 9. prosince v 19.00 hodin na faře. Společenství probíhá zpravidla vždy jednou za 14 dní.

Charita Žďár nad Sázavou Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

Pastýřský list biskupa brněnského o povolání

„Bůh často nemá jiné ruce než ty naše. Prosím nyní všechny, kdo o duchovní službě v církvi uvažují, aby neotáleli s rozhodnutím," sděluje ve svém pastýřském listě Mons. Pavel Konzbul, biskup brněnský. Více informací v pdf níže

FOTO

Podporou PULSu pomůžeme i naší farnosti

Registrujte se od 1.10. do 31.12. 2022 do PULSu a pomůžete s náklady na energie naší farnosti. Za každého nového donátora získáme částku 1.000 Kč.

FOTO

30. 10. 2022 Slavili jsme Výročí posvěcení kostela

Nedělní slavnost naší farnosti jsme mohli slavit při mši svaté s P. Josefem Novotným, který pochází z naší farnosti.

FOTO

23. 10. 2022 Reportáž z Misijní neděle

Děkujeme všem skvělým dětem z našeho Misijního klubka, našim úžasným zpěvákům ze scholy a všem, kteří nedělní mši svatou připravili. My všichni, kteří jsme tam byli, jsme domů odcházeli s úsměvem ❤️ Kéž by ve všechny kontinenty naší země ovládl mír a pokoj 🕊 Finanční dary z této mše svaté putovaly na podporu chudých oblastí. Pán Bůh zaplať za ně!

FOTO

Společenství dospělých

V naší farnosti se lidé scházejí ke společné modlitbě nejen na mši svaté, ale i v různých společenstvích. Mnohá z nich vznikla po revoluci a fungují tak již řadu let.

FOTO

Večer chval říjen

Listopadový večer chval se koná 12.11 2022 v kostele sv. Prokopa v 19:30

FOTO

Biřmování 2022

V sobotu 1. října 2022 ve 14 hodin se konala velká událost tohoto roku v naší farnosti a to udílení svátosti biřmování diecézním biskupem Mons. Pavlem Konzbulem.

FOTO

Děkovná mše sv. Charita

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 v 18 hodin se uskutečnila děkovná mše sv.

FOTO

Udílení třetího skrutinia

V pondělí 26.9.2022 bylo při mši sv. v 18.00 našemu katechumenu uděleno třetí skrutinium, a v pátek 30. 9. 2022

FOTO

Přehled aktivit pro děti a mládež ve farnosti Žďár nad Sázavou 1

FOTO

Rozpis výuky náboženství na rok 2022/2023

Chybějící termíny budou v nejbližší době doplněny. Začátek výuky na ZŠ bude od 12.9. 2022. Vice informací v sekci " výuka náboženství".

FOTO

Žehnání aktovek - úterý 30.8.2022

FOTO

Osudová symfonie - Beethoven 31.července 2022

FOTO

Anenská pouť v Mělkovicích s žehnáním obnovené kaple

Více novinek...

 Bohoslužby

Neděle   7:30
10:00
18:00
Pondělí

  6:30  -  Roráty

18:00

Úterý   6:30  -  Roráty
Středa   6:30  -  Roráty
Čtvrtek

  6:30  -  Roráty

18:00

Pátek

  6:30  -  Roráty

18:00

Sobota

  7:30  -  Roráty

18:00

Aktuální rozpis bohoslužeb [PDF]

 Z farního kalendáře

Celý kalendář

Jak pulsujeme