Úmysly mší sv. Nedělní ohlášky

Novinky

FOTO

Příprava na svátost biřmování

Přihlášky odevzdejte na faru. Termín prvního setkání bude včas oznámen v závislosti na dané situaci epidemiologických opatření.

FOTO

Přímé přenosy nedělních mší sv. z kostela sv. Prokopa

O nedělích opět vysíláme online mše sv., které stejně jako v první koronavirové vlně můžete sledovat vždy v 10:00 prostřednictvím YouTube kanálu naší farnosti S využitím přímého odkazu na náš farní YouTube kanál pomocí tlačítka níže nebo samostatného tlačítka v pravé části této úvodní stránky.

FOTO

Velikonoce u sv. Prokopa 2021

LÁSKA Zeleného čtvrtku VÍRA Velkého pátku NADĚJE Bílé soboty a VÍTĚZSTVÍ Veliké noci ať prozáří naše temnoty a naplní nás světlem nového Života! Dotkněme se Vzkříšeného!

Charita Žďár nad Sázavou Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

Boží hod velikonoční - žehnání pokrmů

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů

FOTO

Farní zpravodaj Velikonoce 2021

V příloze článku si můžete stáhnout barevné číslo velikonočního zpravodaje (PDF, 1,5 MB).

FOTO

Farní tábor 2021

FOTO

Vzpomínky na Pašije

Po dlouhých letech nás nezastavila zima či sníh, ale bezpečnostní opatření vlády ČR... Můžeme si tedy pašijovou hru alespoň připomenout prostřednictvím odkazů v článku z roku 2019 - kdy se pašije konaly naposledy ...případně přehrát na následujícím odkazu

FOTO

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.

FOTO

P. Blažej Hejtmánek 40. narozeniny

V úterý 29. prosince 2020 oslavil náš pan farář P. Blažej Hejtmánek kulaté životní jubileum

FOTO

Vánoce 2020 u sv. Prokopa

Slavnostní vánoční výzdoba našeho kostela, troubení koled z ochozu věže

FOTO

Vánoční bohoslužby 2020

FOTO

Adventní koncert Horácké kapely z kaple sv. Barbory

Adventní koncert v duchu lidových tradic pro všechny Žďáráky, rodáky a také přátele Žďáru nad Sázavou z celého světa.

FOTO

Podmínky ke získání daru odpustků v Roce sv. Josefa

„Dar zvláštních odpustků” spojených s Rokem sv. Josefa oznamuje dekret Apoštolské penitenciárie. Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Věřící musejí odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa při příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií.

FOTO

Papež František 8.12.2020 vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi sv. Josefovi

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným dnes u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci blahoslavný papež Pius IX. A papež František počínaje dnem 8.12.2020 vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi - sv. Josefovi.

Více novinek...

 Z farního kalendáře

Celý kalendář

Jak pulsujeme