Úmysly mší sv. Nedělní ohlášky

Novinky

FOTO

Příprava na svátost biřmování

Přihlášky odevzdejte na faru. Termín prvního setkání bude včas oznámen v závislosti na dané situaci epidemiologických opatření.

FOTO

První informativní setkání pro biřmovance ve věku do 20 let

Z důvodu opatření se v naší farnosti termín posouvá na příští rok. Prosím ty, kteří jsou přihlášeni a je jim do 20 roků, přišli v neděli 27.6. v 19 hod na faru takové rychlé informativní schůzce. Kdo by měl zájem může se ještě přihlásit. Spodní hranice je 15 let a ukončená základní devítiletá školní docházka.

FOTO

Prázdninová nabídka Hvězdičky rodičům

V létě mohou rodiče využít pro své děti ve věku 3-6 let Hvězdičku. Cena je 250 Kč/týden+35Kč/odebraný oběd. Pokud by měl někdo finanční problém tak mu umíme pomoci. Je třeba možné na jeden týden - lze to pojmout na "týdenní příměstský křesťanský tábor bez spaní". Nejvíc prázdné jsou týdny 26. - 30.7.; 2.-6.8.; 16.-20.8.

Charita Žďár nad Sázavou Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

Farní tábor 2021

FOTO

Farní zpravodaj Velikonoce 2021

V příloze článku si můžete stáhnout barevné číslo velikonočního zpravodaje (PDF, 1,5 MB).

FOTO

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.

FOTO

P. Blažej Hejtmánek 40. narozeniny

V úterý 29. prosince 2020 oslavil náš pan farář P. Blažej Hejtmánek kulaté životní jubileum

FOTO

Vánoce 2020 u sv. Prokopa

Slavnostní vánoční výzdoba našeho kostela, troubení koled z ochozu věže

FOTO

Vánoční bohoslužby 2020

FOTO

Adventní koncert Horácké kapely z kaple sv. Barbory

Adventní koncert v duchu lidových tradic pro všechny Žďáráky, rodáky a také přátele Žďáru nad Sázavou z celého světa.

FOTO

Podmínky ke získání daru odpustků v Roce sv. Josefa

„Dar zvláštních odpustků” spojených s Rokem sv. Josefa oznamuje dekret Apoštolské penitenciárie. Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Věřící musejí odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa při příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií.

FOTO

Papež František 8.12.2020 vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi sv. Josefovi

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným dnes u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci blahoslavný papež Pius IX. A papež František počínaje dnem 8.12.2020 vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi - sv. Josefovi.

Více novinek...

 Z farního kalendáře

Celý kalendář

Jak pulsujeme