Úmysly mší sv. Nedělní ohlášky

Novinky

FOTO

PAŠIJE 2023 - Vracíme se k tradici žďárských pašijových her

V letošním roce plánují žďárské farnosti opět uvést pašijovou hru s názvem „Co se stalo s Ježíšem?“ v úterý 4. dubna ve 20.00 hod.

FOTO

VELIKONOCE u svatého Prokopa 2023

Postní doba se blíží ke svému závěru a nás čeká Svatý týden. Termíny velikonočních mší svatých a obřadů naleznete v kolonce VÍCE/NÍŽE.

FOTO

Velikonoční zpravodaj 2023

V příloze článku si můžete stáhnout barevné číslo vánočního zpravodaje (PDF, 2,5 MB).

Charita Žďár nad Sázavou Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

Postní doba v naší farnosti

Zajímá Vás, jaké aktivity se pro Vás průběžně připravují pro hodnotnější prožití letošní postní doby?

FOTO

24. 4. 2023 Mše svatá za zemřelé

Pravidelné mše svaté za ty, kteří nás předešli v minulém měsíci na věčnost - vždy poslední pondělí v měsíci.

FOTO

29. 4. 2023 Pozvání na setkání katechetů žďárského děkanství

Naše farnost srdečně zve všechny katechety a křesťanské pedagogy na pravidelná setkání. Další v pořadí se uskuteční v sobotu 29. dubna 2023 od 9.00 do 11.00 hodin- tentokrát budeme hosté my - seznámíme se s Katechezí Dobrého Pastýře, se kterou pracují pedagožky v Hvězdičce.

FOTO

19. 3. 2023 Čtvrtá postní neděle RADOSTNÁ

Mši svatou druhé neděle postní - RADOSTNÉ - v 10.00 hodin jsme si RADOSTNĚ prožili díky Profesionálům. Děkujeme jim za jejich hudební doprovod! 🎸🪘🎤 Závěrečné díky a potlesk svědčily o mnohém! 👏👏👏 Stálo to za to!

FOTO

18. 3. 2023 Postní duchovní obnova s P. Josefem Havelkou

V sobotu 18. března jsme prožili dopoledne s P. Josefem, farářem Římskokatolické farnosti Měřín, který má bohaté zkušenosti s duchovní péčí o umírající. Název postní obnovy "Hospodine, hledám Tvou tvář" se prolínal mezi jednotlivými rozjímáními. Společně jsme se tak snažili hledat a najít Boží tvář v našich každodenních situacích, prožitcích a příbězích.

FOTO

22. 2. 2023 Vstoupili jsme do doby postní

Popeleční středa připadla pro letošní rok na 22. února. Při mši svaté jsme přijali na čelo kříž - "popelec" - na znamení naší pomíjivosti. Po celou dobu nás z kůru svým zpěvem doprovázel chrámový sbor, za což všem jeho členům velmi děkujeme!

FOTO

18. 2. 2023 Naší farností prošel masopustní rej

České tradice jsou po čase zase zpět! Náměstí u kostela sv. Prokopa v sobotu 18. 2. ožilo odpoledním masopustím rejem.

FOTO

Farní tábor v Sulkovci 12. - 18. 8. 2023

Možná už přemýšlíte, kam se vaše děti vydají na letní tábor. Co třeba na ten náš farní? Spolu s námi zažjí spoustu zábavy a dobrodružství, vzniknou nová přátelství a křesťanské společenství. Jak je můžete přihlásit?

FOTO

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2023

👑👑👑 Oblastní charita Žďár nad Sázavou velmi děkuje i naší farnosti za podporu při Tříkrálová sbírce. Výtěžek ve Žďáře nad Sázavou a místních částech byl v letošním roce 259 729 Kč. Výtěžek z kasiček v našem kostele činil 6 028 Kč. Výtěžek z kasiček koledníků naší farnosti byl 75 913 Kč. Velké PÁN BŮH ZAPLAŤ všem dárcům i koledníkům.

FOTO

Zemřel emeritní papež Benedikt XVI.

V sobotu 31.12.2022 v 9.34 v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Pohřeb se uskutečnil ve čtvrtek 5. 1. 2023 v 9.30 hodin na Svatopetrském náměstí v Římě. Zádušní mše sv. v naší farnosti za emeritního papeže bude sloužena ve středu 11. 1. v 18.00.

FOTO

25. 12. 2022 Jesličková pobožnost s divadlem o pastýři Jonášovi a koledami

A znovu jsme narozenému Ježíškovi zpívali koledy! A ještě jsme k tomu přidali divadlo "O pastýři Jonášovi ve chlévě". 🐑🐑🐑 Na fotografie přejdete z ikonky VÍCE.

FOTO

24. 12. 2022 Štědrý den v naší farnosti

Štědrý den, který přinesl velikou RADOST nejen do naší farnosti 🌟🌟🌟, ale i do našeho města. Mši svatou určenou převážně dětem a setkání se zpěvem koled v prostranství před kostelem navštívily stovky lidí. Pro příchozí byl připraven i punč na zahřátí. Na fotografie přejdete z ikonky VÍCE.

FOTO

19.12.2022 - 1.1.2023 Výstava betlémů v kapli sv. Barbory

Nestihli jste nakouknout na výstavu betlémů? Nevadí! Díky Jiřímu Přichystalovi si je můžete prohlédnout i na našem webu. Na fotografie přejdete z ikonky VÍCE.

FOTO

11. 12. 2022 RADOST při radostné neděli

Troufáme si tvrdit, že letošní třetí adventní neděle byla díky dětem z Křesťanské školky Hvězdička opravdu RADOSTNÁ. A o tom svědčí i fotografie pana Jiřího Přichystala. Moc za ně děkujeme!!!🤩

FOTO

18. 12. 2022 Skauti přinesli světlo z Betléma do našich domovů

Děkujeme skautskému oddílu ze Žďáru, že nám při nedělní mši svaté přinesli světlo až z dalekého Betléma. Díky nim můžeme rozzářit naše domovy v době vánočních svátků 🌟🌟🌟 Betlémské světlo si můžete vyzvednout v našem kostele v době od 8 do 18 hodin až do 26. prosince.

Více novinek...