Úmysly mší sv. Nedělní ohlášky

Novinky

FOTO

Pašije 2024 - harmonogram zkoušek a představení

V úterý 26. března ve 20.00 hod. plánují žďárské farnosti opět uvést pašijovou hru s názvem „Co se stalo s Ježíšem?“ 

FOTO

17. 3. 2024 DEN ŠTĚDROSTI v naší farnosti

V neděli 17. března vždy 30 minut přede mší svatou na faře. Svým darem pomůžete klientům Charitní záchranné sítě žďárské Charity, kteří žijí v nouzi. Děkujeme!

FOTO

VEČER CHVAL již 9. 3. v našem kostele

Další chválový podvečer již brzy v kostele sv. Prokopa - sobota 9. března v 19.30 hod. Zastavte se prožít večer v modlitbě a chvále Boží.

Charita Žďár nad Sázavou Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

Barbara Surma lektorovala kurz Katecheze Dobrého Pastýře

Od čtvrtka 15. 2. do neděle 18. 2. se v dětské skupině uskutečnil kurz Katecheze Dobrého Pastýře s paní dr hab. Barbarou Surmou, prof. UIK z Polska. Tento kurz byl organizován naší farností.

FOTO

3. - 4. 3. 2024 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA v Jámách a Slavkovicích

Přijměte pozvání k postní duchovní obnově otců Pallotinů do sousedních farností.

FOTO

Mše svaté za zemřelé v roce 2024

Každé poslední pondělí v měsíci v 18.00 hodin v kostele sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou-I Termíny pro rok 2024: 29. 1., 26. 2., 22. 3. (pá), 29. 4., 27. 5., 25. 6. (út), 29. 7., 26. 8., 30. 9., 28. 10., 25. 11., 30. 12.

FOTO

FILMANA - filmová platforma s křesťanským obsahem

→ Pečlivě vybrané filmy z celého světa pro hodnotně strávený čas → Inspirativní dokumenty a hrané filmy o životě, naději a víře → Neomezené sledování, každý měsíc nové filmy a vše bez reklam www.filmana.cz

FOTO

Žďárský děkanát slavil 800 let od vzniku živého betléma

Před osmi staletími poprvé postavil sv. František z Assisi jesle v jeskyni na pahorku poblíž italského města Greccia. Toto jubileum si o nedávných Vánocích připomněli nejen věřící celého světa, ale i všichni ti, kteří se v této oblíbené vánoční aktivitě zapojují.

FOTO

14. 1. 2024 Ekumenická bohoslužba v našem kostele

V neděli 14. ledna se v kostele sv. Prokopa uskutečnila EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Přítomní byli zástupci církve evangelické, církve husitské, adventisté a křesťanských sborů.

FOTO

7. 1. 2024 Tři králové přijali požehnání na cestu

Při ranní mši svaté v kostele sv. Prokopa byla požehnána voda, křída a kadidlo. Lidé si je pak mohli odnášet domů. Současně přijali od našeho pana faráře P. Blažeje Hejtmánka požehnání na cestu tříkráloví koledníci, kteří se i letos zapojili do Tříkrálové sbírky. Foto: Jiří Přichystal

FOTO

Vánoční výzdoba u svatého Prokopa

Nahlédněte do prostor našeho chrámu a radujte se společně s námi z narození Pána Ježíše.

FOTO

Vánoční čas 2023 ve fotografiích

Štědrý den a Hod Boží vánoční v naší farnosti 👼👼👼 Radost z narození Krista se přenesla na všechny přítomné. Díky všem, kteří dotvořili tu úžasnou atmosféru pokoje a společenství, přestože se ve světě dějí i věci smutné a nepochopitelné. Právě i to svěřujeme Pánu a myslíme též na všechny, které se v těchto dnech radovat nemohou. Požehnané zbytek vánoční doby Vám všem! 🎄

FOTO

Živý betlém slavil 800 let od svého vzniku 19. 12. 2023

V úterý 19. listopadu se na žďárském náměstí uskutečnil tradiční Živý betlém ve spolupráci s naší farností a Biskupským gymnáziem a Střední školou gastronomickou Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou.

FOTO

Vánoce u svatého Prokopa 2023

Vánoce jsou tu a my se těšíme na narození našeho Pána Ježíše Krista. Jaké nás čekají mše svaté o Vánocícha další doprovodné programy?

FOTO

Pozvánka na dětské pásmo u jesliček - ČTVRTÝ KRÁL - 7. 1. 2023

Čtvrtý král - je to stará ruská legenda. Je to opět přepis. A k textu např.: věděli jste, že původně putovali k jesličkám králové čtyři? Co se stalo se čtvrtým králem? Kudy vedla jeho cesta a zda došel k jesličkám, aby se poklonil králi? O tom bude letošní hra v podání dětí a mládeže z farnosti sv. Prokopa.

FOTO

18.12.2023-1.1.2024 Tradiční výstava betlémů v kapli sv. Barbory

Zastavte se na chvíli na výstavě betlémů v kapli svaté Barbory poblíž kostela sv. Prokopa. Probléhněte si na dvě stě betlémů a získejte razítko do žďárské putovní hry "Půjdem spolu za betlémy".

FOTO

PŮJDEM SPOLU ZA BETLÉMY - žďárská putovní hra

V letošním roce slavíme 800 let od vzniku prvního živého betléma. Oslavte narození Ježíška návštěvou žďárských jesliček. Potkáte se tam s jeho nejbližšími a také s pastýři, králi, anděly a dalšími. V čem naše putování spočívá?

FOTO

OSM SET BETLÉMŮ PRO ŽĎÁRSKÉ DĚKANSTVÍ

Slavíme 800 let od vzniku prvního živého betléma Pořádáte živý betlém nebo v něm dokonce hrajete? Vytvořili jste si vlastní betlém pro vaši rodinu? Vyřezali jste figurku do farních jesliček?

Více novinek...

 Bohoslužby

Neděle    7:30
 10:00
 18:00
Pondělí

 18:00

Úterý

 18:00

Středa

   8:00

Čtvrtek

 18:00

Pátek

 18:00

Sobota

 18:00

 

Aktuální rozpis bohoslužeb [PDF]

 Z farního kalendáře

Celý kalendář

Jak pulsujeme