Úmysly mší sv. Nedělní ohlášky

Novinky

FOTO

Příprava na svátost biřmování - aktuální informace

Přihlášky je možné ještě odevzdat na faru do 18.09.2021. První setkání pro starší biřmovance nad 20 let bude v sobotu 18.09.2021 v 10.00 na faře. První setkání pro mladší biřmovance do 20 let bude v neděli 19.09.2021 v 19.00 na faře. Více informaci v článku.

FOTO

Komentované prohlídky věže

FOTO

Rozpis výuky náboženství na rok 2021/2022

Vice informací v sekci " výuka náboženství". Dětské mše sv. budou bývat v pátek kromě prvních pátků a slavností. Začnou v měsíci říjnu. První dětská mše sv. bude 8.10.2021.

Charita Žďár nad Sázavou Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

Setkání prvokomunikantů na Petrově

Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem ve čtvrtek 23. září 2021 je určeno dětem, které přistoupily k prvnímu svatému přijímání ve školním roce 2020-21 nebo na podzim 2021. Zúčastnit se mohou i děti, které byly u prvního svatého přijímání ve školním roce 2019-20, ale z důvodu pandemie se loňského omezeného setkání nemohly zúčastnit. Odjíždět budeme ve čvrtek ráno 6.29 vlakem. Sraz na vlakovém nádraží 6.10 Hod. Sebou: pláštěnku, sportovní oblečení, svačinu na cestu, pití, kopii kartičky pojišťovny, rouška (respirátor) do katedrály. Program v katedrále bude končit po 14.30. Návrat cca 16.30 Hod.

FOTO

Benefiční koncert u příležitosti DNE CHARITY

Koncert se uskuteční v pátek 24. 9. 2021 v 19.30 hod. v kostele sv. Prokopa ve Žďáře n. S. Vstupné dobrovolné bude věnováno na nákup kyslíkového koncentrátoru pro klienty Domácí hospicové péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

FOTO

Koncert v kostele sv. Prokopa 5.9.2021

V neděli 5.9.2021 bude v kostele sv. Prokopa v 15.00 koncert duchovní hudby. Účinkují: sopranistka Gabriela Beňačková, tenorista Jakub Pustina, Marta Vašková – piano. Vstupenky jsou možné k zakoupení buď v Turistickém informačním centru nebo potom přímo na místě. Cena je 150 Kč.

FOTO

Adorační den farnosti a den modliteb za AKS 12.9.2021

V neděli 12.9.2021 bude naše farnost prožívat adorační den. Po mši sv. v 10.00 bude vystavena Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci až do 17.30 kde jí ukončíme společnou adorací (Te Deum a svátostné požehnání) a v 18.00 bude následovat mše sv. Prosím o zapsání do adoračního archu, aby byla zajištěna stálá přítomnost adorujících.

FOTO

Žehnání aktovek

Zveme všechny děti na zahájení nového školního roku V pátek 3.9. 2021 bude v 18:00. mše sv. při této mši svaté budou požehnány školní aktovky, prosíme tedy děti, aby si je vzaly do kostela.

FOTO

V Kalifornii zemřel brněnský pomocný biskup Petr Esterka

V naší farnosti bude za zemřelého otce biskupa Petra slavena mše sv. ve středu 18.8.2021 v 8.00.

FOTO

Odpustky ke Světovému dni prarodičů a starých lidí

U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a starých lidí bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci. Informuje o tom Apoštolská penitenciárie. Přinášíme také modlitbu ke Světovému dni prarodičů a seniorů.

FOTO

1. svaté přijímání 2021

Neděle 27. června 2021 byla pro naši farnost slavnostním dnem.

FOTO

První informativní setkání pro biřmovance ve věku do 20 let

Z důvodu epidemiologických opatření se v naší farnosti termín biřmování posouvá na příští rok. Prosím ty, kteří jsou přihlášeni a je jim do 20 roků, aby přišli v neděli 27.6. v 19 hod. na faru k rychlé informativní schůzce. Kdo by měl zájem, může se ještě přihlásit. Spodní hranice je 15 let a ukončená základní devítiletá školní docházka.

FOTO

Prázdninová nabídka Hvězdičky rodičům

V létě mohou rodiče využít pro své děti ve věku 3-6 let Hvězdičku. Cena je 250 Kč/týden+35Kč/odebraný oběd. Pokud by měl někdo finanční problém tak mu umíme pomoci. Je třeba možné na jeden týden - lze to pojmout na "týdenní příměstský křesťanský tábor bez spaní". Nejvíc prázdné jsou týdny 26. - 30.7.; 2.-6.8.; 16.-20.8.

FOTO

Farní tábor 2021

FOTO

Farní zpravodaj Velikonoce 2021

V příloze článku si můžete stáhnout barevné číslo velikonočního zpravodaje (PDF, 1,5 MB).

Více novinek...

 Z farního kalendáře

Celý kalendář

Jak pulsujeme