Úmysly mší sv. Nedělní ohlášky

Novinky

FOTO

Zveme Vás k osobní účasti na mši svaté

Drazí bratři a sestry, Bohu díky už můžeme slavit mši sv. osobně a ve společenství! Na příští neděli je dokonce o jednu mši sv. více, a to v 9:00 hod..

FOTO

VIGILIE slavnosti SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

V sobotu 30.5.2020 ve 20.00 budeme slavit VIGILII slavnosti SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Při této bohoslužbě budou pokřtěni, biřmováni a poprvé přistoupí k eucharistii naši dva katechumeni. Tuto vigilii s námi bude slavit pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul. Všichni jste zváni k této slavnosti. Tato vigilie začíná před kostelem, kde se sejdeme - žehnáním ohně, – v případě deště začne vigilie přímo v kostele.

FOTO

Rozpis lektorských služeb od 17.5. do 21.6.2020

Charita Žďár nad Sázavou Puls Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

Přímé přenosy mší sv. z kostela sv. Prokopa SKONČILY

Online mše sv. vysílané v době koronavirových opatření jsme mohli sledovat prostřednictvím YouTube kanálu naší farnosti díky štábu TV Vysočina, kterému tímto VELMI děkujeme! Přímé přenosy sice skončily, ale jejich archiv naleznete prostřednictvím přímého odkazu na náš YouTube kanál, který je umístěn jako samostatné tlačítko v pravé části této úvodní stránky.

FOTO

Modlitba v rodině - 4. neděle velikonoční

Stav nouzových opatření stále trvá a neumožňuje nám scházet se v plném společenství farnosti ke slavení Eucharistie. Vstupme i dnes do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy.

FOTO

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

Dne 25. dubna byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby, jimiž se papež obrací k Matce Boží a vybízí věřící, aby se je během tohoto měsíce vždy na závěr soukromé či společné modlitby růžence modlili spolu s ním.

FOTO

Modlitba růžence a papežové

V květnu, měsíci zasvěcenému Panně Marii, pozval papež František věřící, aby obnovili svou lásku k nejsvětějšímu růženci, modlitbě plně ponořené do evangelia. O vztahu některých papežů k této modlitbě se dočtete v tomto článku.

FOTO

Uvolňování bezpečnostních opatření, které se týkají bohoslužeb

Na základě jednání kardinála Dominika Duky s vedením krizového štábu oznámila Česká biskupská konference předběžný plán na uvolnění dosavadních nařízení:

FOTO

Velikonoce 2020

Letošní Velikonoce jsme prožili v soukromí ...

FOTO

Modlitba v rodině – 2. neděle velikonoční

Stav nouze stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii. O této velikonoční neděli, neděli Božího milosrdenství, vstupme do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy. Osm dní po vzkříšení se jako Kristovi učedníci scházíme, abychom přijali pokoj a radost, kterou nám Pán chce darovat. Otevřeme svá srdce Kristově přítomnosti! Nabízíme model rodinné bohoslužby na 2. neděli velikonoční, který nám pomůže vytvořit z našeho domova místo modlitby a slavení velikonočních událostí. Soubor je ke stažení v příloze.

FOTO

Otevřený kostel

Farní kostel je každý den otevřen k soukromé modlitbě od 8.00 do 18.00 hod. Pokud by měl někdo zájem přistoupit ke svátosti smíření nebo sv. přijímání je to možné po domluvě s knězem osobně nebo telefonicky – podrobnosti naleznete v detailech této informace viz tlačítko „Více“. Mše svaté v naší farnosti jsou slouženy na dané úmysly – bez účasti lidu.

FOTO

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA "CESTOU SVĚTLA"

FOTO

Papež varoval před vir(tu)ální vírou

Při ranní eucharistii v Domě sv. Marty varoval v homilii papež František před gnostickou vírou, zbavenou společenství a reálných lidských kontaktů, prožívanou výlučně skrze streamingové přenosy, po nichž se svátosti šíří jen vir(tu)álně.

FOTO

Boží hod velikonoční - žehnání pokrmů

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů

FOTO

Bohoslužby o Velikonocích a svátost smíření

FOTO

Obnova svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Česká republika se připojuje k obnově svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, a to modlitbou, kterou kardinál Dominik Duka, předseda ČBK, přednese před sochou Panny Marie Fatimské v arcibiskupské kapli ve středu 8. dubna 2020 v 7.15 hodin.

FOTO

Inspirace: Velikonoce v rodině

Portál Liturgie.cz připravil videoseriál o tom, jak nás prvky bohoslužby v kostele mohou inspirovat při prožití Velikonoc v domácnosti. Přinášíme odkazy podle jednotlivých dnů Velikonočního tridua - od Zeleného čtvrtku až po Vigilii vzkříšení.

FOTO

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19

Více novinek...