Úmysly mší sv. Ohlášky

Novinky

FOTO

Nedělní videokázání pro děti

Pro děti, které se kvůli vládním opatřením nedostanou v neděli do kostela, spouští olomoucké Centrum pro katechezi projekt videokázání. P. Roman Vlk v něm vždy představuje nedělní evangelium a nabídne také podněty k aktivitám v rodině.

FOTO

Otevřený kostel

Farní kostel je každý den otevřen k soukromé modlitbě od 8.00 do 18.00 hod. Pokud by měl někdo zájem přistoupit ke svátosti smíření nebo sv. přijímání je to možné po domluvě s knězem osobně nebo telefonicky – podrobnosti naleznete v detailech této informace viz tlačítko „Více“. Mše svaté v naší farnosti jsou slouženy na dané úmysly – bez účasti lidu.

FOTO

Biskup Karel Herbst je v nemocnici

V sobotu 28. 3. bylo u pražského pomocného biskupa Karla Herbsta potvrzeno onemocnění COVID 19. Byl převezen do pražské střešovické nemocnice na jednotku intenzivní péče. Jeho stav je vážný. Modleme se za jeho uzdravení.

Charita Žďár nad Sázavou Puls Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

Dopis kardinála Duky dětem a studentům

V době celospolečenských omezení daných šířením epidemie koronaviru píše kardinál Duka na den Slavnosti Zvěstování 25. března 2020 děkovný dopis adresovaný studujícím a mládeži.

FOTO

Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska

Mnozí se v současnosti dotazují, jak je to v této době šíření koronaviru se svátostí smíření. Přinášíme inspiraci textu ze Slovenska, který se dá aplikovat i na českou situaci.

FOTO

Jsme doma

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo na svých webových stránkách dětem, rodinám i jednotlivcům pro období „koronavirových prázdnin“ některé inspirace, odkazy a materiály.

FOTO

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

Nabízíme vám manuál pro domácí nedělní bohoslužbu v současném nouzovém stavu pandemie Covid 19. https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu

FOTO

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemii koronaviru COVID-19

FOTO

Představení prvokomunikantů 2020

V neděli 16. února při mši sv.v 10,30 hodin

FOTO

Vánoce 2019

Nádherně vyzdobený kostel a také mnoho duchovních zážitků

FOTO

Betlémské světlo

Třetí neděli adventní, při mši sv. v 10,30

FOTO

Roráty 2019

Již dlouholetou tradicí v naší farnosti

FOTO

Vánoční zpravodaj 2019

FOTO

Národní pouť do Říma k 30. výročí svatořečení Anežky České

V sobotu 9. listopadu jsem ještě s dalšími poutníky z České republiky

FOTO

Oslava patrocinia našeho kostela

V neděli 7. července 2019 jsme slavili hlavní pouť

FOTO

P. Tomáš Holý 50 let

1. června oslavil bývalý dlouholetý správce zdejší farnosti

FOTO

Slavnost Těla a Krve Páně 2019

V neděli 23. června proběhla slavnost Těla a Krve Páně.

FOTO

1. svaté přijímání 2019

V neděli 5. května při mši sv. v 10 hodin

Více novinek...