Úmysly mší sv. Nedělní ohlášky

Novinky

FOTO

Příprava na svátost biřmování - aktuální informace

Přihlášky je možné ještě odevzdat na faru do 18.09.2021. První setkání pro mladší biřmovance do 20 let bude v neděli 19.09.2021 v 19.00 na faře. Více informaci v článku.

FOTO

Komentované prohlídky věže

Charita Žďár nad Sázavou Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

Odpustky ke Světovému dni prarodičů a starých lidí

U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a starých lidí bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci. Informuje o tom Apoštolská penitenciárie. Přinášíme také modlitbu ke Světovému dni prarodičů a seniorů.

FOTO

1. svaté přijímání 2021

Neděle 27. června 2021 byla pro naši farnost slavnostním dnem.

FOTO

První informativní setkání pro biřmovance ve věku do 20 let

Z důvodu epidemiologických opatření se v naší farnosti termín biřmování posouvá na příští rok. Prosím ty, kteří jsou přihlášeni a je jim do 20 roků, aby přišli v neděli 27.6. v 19 hod. na faru k rychlé informativní schůzce. Kdo by měl zájem, může se ještě přihlásit. Spodní hranice je 15 let a ukončená základní devítiletá školní docházka.

FOTO

Prázdninová nabídka Hvězdičky rodičům

V létě mohou rodiče využít pro své děti ve věku 3-6 let Hvězdičku. Cena je 250 Kč/týden+35Kč/odebraný oběd. Pokud by měl někdo finanční problém tak mu umíme pomoci. Je třeba možné na jeden týden - lze to pojmout na "týdenní příměstský křesťanský tábor bez spaní". Nejvíc prázdné jsou týdny 26. - 30.7.; 2.-6.8.; 16.-20.8.

FOTO

Farní tábor 2021

FOTO

Farní zpravodaj Velikonoce 2021

V příloze článku si můžete stáhnout barevné číslo velikonočního zpravodaje (PDF, 1,5 MB).

FOTO

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.

FOTO

P. Blažej Hejtmánek 40. narozeniny

V úterý 29. prosince 2020 oslavil náš pan farář P. Blažej Hejtmánek kulaté životní jubileum

FOTO

Vánoce 2020 u sv. Prokopa

Slavnostní vánoční výzdoba našeho kostela, troubení koled z ochozu věže

FOTO

Vánoční bohoslužby 2020

FOTO

Adventní koncert Horácké kapely z kaple sv. Barbory

Adventní koncert v duchu lidových tradic pro všechny Žďáráky, rodáky a také přátele Žďáru nad Sázavou z celého světa.

Více novinek...

 Z farního kalendáře

Celý kalendář

Jak pulsujeme