Úmysly mší sv. Nedělní ohlášky

Novinky

FOTO

Věž sv. Prokopa otevřena

FOTO

Příprava na svátost biřmování - aktuální informace

Setkání pro starší biřmovance bude v sobotu 10.09.2022 v 09.00 na faře.

Charita Žďár nad Sázavou Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

Osudová symfonie - Beethoven 31.července 2022

FOTO

Anenská pouť v Mělkovicích s žehnáním obnovené kaple

FOTO

Dvoudenní camp na faře u Prokopa

FOTO

Slavnost Těla a Krve Páně 2022 ve fotografii

Letos po dvou letech jsme mohli oslavit slavnost Těla a Krve Páně bez omezení.

FOTO

První pastýřský list biskupa Pavla

FOTO

XII. muzejní noc 10.6.2022

Od 19.15 do 24.00 je možno navštívit kostel sv. Prokopa, kapli sv. Barbory a kostel Nejsvětější Trojice

FOTO

Misijní dopoledne pro děti s rodiči

Misijní klubko zve všechny děti předškolního i školního věku i s rodiči na HRAVÉ DOPOLEDNE na faru. A to v sobotu 4.6. od 9 – 11 hod.

FOTO

Sbírka pro Ukrajinu

Začátkem dubna byla svolána charitativní sbírka proviantu - především trvanlivých potravin a hygienických potřeb pro válkou sužovanou Ukrajinu. Našim farníkům patří obrovský dík ! Protože se nasbíralo více jak 60 krabic což na hmotnost činí cca 1 tunu proviantu. Fotografie ze sbírky, která se shromažďovala v kulturním domě v Křižanově přinášíme v galerii...

FOTO

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Papež František ve čtvrtek 26.5.2022 jmenoval 14. brněnským biskupem J. Exc. Mons. Pavla Konzbula, doposavadního pomocného biskupa brněnského a titulárního biskupa litomyšského a generálního vikáře. Biskup Vojtěch Cikrle, který stál v čele brněnské diecéze od roku 1990 (tedy 32 let), loni po dosažení 75 let věku zaslal papeži Františkovi svůj abdikační dopis, a tímto dnem jmenování nového brněnského biskupa se stává emeritním brněnským biskupem. Zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem sede vacante brněnské diecéze, a to do slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022, kdy se při bohoslužbě v 16.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla nový biskup kanonicky ujme vedení diecéze.

FOTO

Závěry synody v brněnské diecézi

V sobotu 7. května 2022 při pontifikální bohoslužbě, které předsedal diecézní biskup Vojtěch Cikrle, vyvrcholila diecézní fáze synody. Po mši byli přítomní kněží, farní koordinátoři a vedoucí synodálních skupin z farností seznámeni s průběhem a výsledky diecézní fáze. Závěrečná syntéza brněnské diecéze je k dispozici na odkazu v článku...

FOTO

Velikonoční zpravodaj 2022

Společný zpravodaj žďárských farností ve formátu PDF (2 MB).

FOTO

1. svaté přijímání 2022

Neděle 8. 5. 2022 byla pro naši farnost dnem slavnostním

FOTO

Večer Chval na zelené hoře

Opět si vás dovolujeme pozvat na večer chval, který se uskuteční před poutí na Zelené Hoře v pátek 13.05.2022 v 19:00 hodin

Více novinek...

 Bohoslužby

Neděle   7:30
10:00
18:00
Pondělí

  8:00

18:00

Úterý   8:00

Středa

  8:00

Čtvrtek

18:00

Pátek

18:00

Sobota

18:00

Dále dle aktuálního rozpisu...

Aktuální dění v našem kostele sv. Prokopa najdete v  Pořadu bohoslužeb 

 Z farního kalendáře

Celý kalendář

Jak pulsujeme