Úmysly mší sv. Nedělní ohlášky

Novinky

FOTO

PAŠIJE 2023 - Vracíme se k tradici žďárských pašijových her

V letošním roce plánují žďárské farnosti opět uvést pašijovou hru s názvem „Co se stalo s Ježíšem“ v úterý 4. dubna ve 20.00 hod. Pro zajištění akce je nutná účast velkého počtu lidí. Proto Vás prosíme o pomoc!

FOTO

30. 1. 2023 Mše svatá za zemřelé

Nově budou vždy poslední pondělí v měsíci v naší farnosti slaveny mše svaté za ty, kteří odešli v předešlých měsících na věčnost.

FOTO

4. 2. 2023 Pozvání na setkání katechetů a křesťanských pedagogů

Sobota 4. února 2023 v Novém Města na Moravě - primárně určeno pro učitele děkanátu velkomeziříčského a žďárského

Charita Žďár nad Sázavou Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

3. 2. 2023 Setkání nad Božím slovem

Přijměte pozvání na pravidelná SETKÁNÍ NAD BOŽÍM SLOVEM s paní Janou Miškovskou. Jedno z dalších setkání se uskuteční v pátek 3. února 2023 v 19.00 hodin na faře. Společenství probíhá zpravidla vždy jednou za 14 dní a není třeba se na něj hlásit. Stačí jen přijít.

FOTO

Zemřel emeritní papež Benedikt XVI.

V sobotu 31.12.2022 v 9.34 v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Pohřeb se uskutečnil ve čtvrtek 5. 1. 2023 v 9.30 hodin na Svatopetrském náměstí v Římě. Zádušní mše sv. v naší farnosti za emeritního papeže bude sloužena ve středu 11. 1. v 18.00.

FOTO

25. 12. 2022 Jesličková pobožnost s divadlem o pastýři Jonášovi a koledami

A znovu jsme narozenému Ježíškovi zpívali koledy! A ještě jsme k tomu přidali divadlo "O pastýři Jonášovi ve chlévě". 🐑🐑🐑 Na fotografie přejdete z ikonky VÍCE.

FOTO

24. 12. 2022 Štědrý den v naší farnosti

Štědrý den, který přinesl velikou RADOST nejen do naší farnosti 🌟🌟🌟, ale i do našeho města. Mši svatou určenou převážně dětem a setkání se zpěvem koled v prostranství před kostelem navštívily stovky lidí. Pro příchozí byl připraven i punč na zahřátí. Na fotografie přejdete z ikonky VÍCE.

FOTO

19.12.2022 - 1.1.2023 Výstava betlémů v kapli sv. Barbory

Nestihli jste nakouknout na výstavu betlémů? Nevadí! Díky Jiřímu Přichystalovi si je můžete prohlédnout i na našem webu. Na fotografie přejdete z ikonky VÍCE.

FOTO

11. 12. 2022 RADOST při radostné neděli

Troufáme si tvrdit, že letošní třetí adventní neděle byla díky dětem z Křesťanské školky Hvězdička opravdu RADOSTNÁ. A o tom svědčí i fotografie pana Jiřího Přichystala. Moc za ně děkujeme!!!🤩

FOTO

18. 12. 2022 Skauti přinesli světlo z Betléma do našich domovů

Děkujeme skautskému oddílu ze Žďáru, že nám při nedělní mši svaté přinesli světlo až z dalekého Betléma. Díky nim můžeme rozzářit naše domovy v době vánočních svátků 🌟🌟🌟 Betlémské světlo si můžete vyzvednout v našem kostele v době od 8 do 18 hodin až do 26. prosince.

FOTO

Vánoční číslo farního zpravodaje 2022

V příloze článku si můžete stáhnout barevné číslo vánočního zpravodaje (PDF, 2,5 MB).

FOTO

Pastýřský list biskupa brněnského o povolání

„Bůh často nemá jiné ruce než ty naše. Prosím nyní všechny, kdo o duchovní službě v církvi uvažují, aby neotáleli s rozhodnutím," sděluje ve svém pastýřském listě Mons. Pavel Konzbul, biskup brněnský. Více informací v pdf níže

FOTO

Podporou PULSu pomůžeme i naší farnosti

Registrujte se od 1.10. do 31.12. 2022 do PULSu a pomůžete s náklady na energie naší farnosti. Za každého nového donátora získáme částku 1.000 Kč.

FOTO

30. 10. 2022 Slavili jsme Výročí posvěcení kostela

Nedělní slavnost naší farnosti jsme mohli slavit při mši svaté s P. Josefem Novotným, který pochází z naší farnosti.

FOTO

23. 10. 2022 Reportáž z Misijní neděle

Děkujeme všem skvělým dětem z našeho Misijního klubka, našim úžasným zpěvákům ze scholy a všem, kteří nedělní mši svatou připravili. My všichni, kteří jsme tam byli, jsme domů odcházeli s úsměvem ❤️ Kéž by ve všechny kontinenty naší země ovládl mír a pokoj 🕊 Finanční dary z této mše svaté putovaly na podporu chudých oblastí. Pán Bůh zaplať za ně!

FOTO

Společenství dospělých

V naší farnosti se lidé scházejí ke společné modlitbě nejen na mši svaté, ale i v různých společenstvích. Mnohá z nich vznikla po revoluci a fungují tak již řadu let.

FOTO

1. 10. 2022 Udílení svátosti biřmování v naší farnosti

V sobotu 1. října 2022 ve 14 hodin se konala velká událost tohoto roku v naší farnosti a to udílení svátosti biřmování diecézním biskupem Mons. Pavlem Konzbulem.

FOTO

Děkovná mše sv. Charita

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 v 18 hodin se uskutečnila děkovná mše sv.

Více novinek...