Úmysly mší sv. Nedělní ohlášky

Novinky

FOTO

Večer chval říjen

Říjnový večer chval se koná 8.10 2022 v kostele sv. Prokopa v 19:30

FOTO

Přehled aktivit pro děti a mládež ve farnosti Žďár nad Sázavou 1

Charita Žďár nad Sázavou Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

Rozpis výuky náboženství na rok 2022/2023

Chybějící termíny budou v nejbližší době doplněny. Začátek výuky na ZŠ bude od 12.9. 2022. Vice informací v sekci " výuka náboženství".

FOTO

Žehnání aktovek - úterý 30.8.2022

FOTO

Osudová symfonie - Beethoven 31.července 2022

FOTO

Anenská pouť v Mělkovicích s žehnáním obnovené kaple

FOTO

Dvoudenní camp na faře u Prokopa

FOTO

Slavnost Těla a Krve Páně 2022 ve fotografii

Letos po dvou letech jsme mohli oslavit slavnost Těla a Krve Páně bez omezení.

FOTO

První pastýřský list biskupa Pavla

FOTO

XII. muzejní noc 10.6.2022

Od 19.15 do 24.00 je možno navštívit kostel sv. Prokopa, kapli sv. Barbory a kostel Nejsvětější Trojice

FOTO

Misijní dopoledne pro děti s rodiči

Misijní klubko zve všechny děti předškolního i školního věku i s rodiči na HRAVÉ DOPOLEDNE na faru. A to v sobotu 4.6. od 9 – 11 hod.

FOTO

Sbírka pro Ukrajinu

Začátkem dubna byla svolána charitativní sbírka proviantu - především trvanlivých potravin a hygienických potřeb pro válkou sužovanou Ukrajinu. Našim farníkům patří obrovský dík ! Protože se nasbíralo více jak 60 krabic což na hmotnost činí cca 1 tunu proviantu. Fotografie ze sbírky, která se shromažďovala v kulturním domě v Křižanově přinášíme v galerii...

FOTO

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Papež František ve čtvrtek 26.5.2022 jmenoval 14. brněnským biskupem J. Exc. Mons. Pavla Konzbula, doposavadního pomocného biskupa brněnského a titulárního biskupa litomyšského a generálního vikáře. Biskup Vojtěch Cikrle, který stál v čele brněnské diecéze od roku 1990 (tedy 32 let), loni po dosažení 75 let věku zaslal papeži Františkovi svůj abdikační dopis, a tímto dnem jmenování nového brněnského biskupa se stává emeritním brněnským biskupem. Zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem sede vacante brněnské diecéze, a to do slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022, kdy se při bohoslužbě v 16.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla nový biskup kanonicky ujme vedení diecéze.

FOTO

Závěry synody v brněnské diecézi

V sobotu 7. května 2022 při pontifikální bohoslužbě, které předsedal diecézní biskup Vojtěch Cikrle, vyvrcholila diecézní fáze synody. Po mši byli přítomní kněží, farní koordinátoři a vedoucí synodálních skupin z farností seznámeni s průběhem a výsledky diecézní fáze. Závěrečná syntéza brněnské diecéze je k dispozici na odkazu v článku...

Více novinek...

 Bohoslužby

Neděle   7:30
10:00
18:00
Pondělí 18:00
Úterý 18:00
Středa   8:00
Čtvrtek 18:00
Pátek 18:00
Sobota

Udílení sv. biřmování
14:00

večerní mše sv. nebude

Aktuální rozpis bohoslužeb [PDF]

 Z farního kalendáře

Celý kalendář

Jak pulsujeme