Úmysly mší sv. Nedělní ohlášky

Novinky

FOTO

26. 10. 2023 "NEBOJTE SE" s GODZOUNE TOUR v Brně

Jedna z částí koncertního turné GODZONE TOUR, jehož letošní motto je "NEBOJTE SE", se uskuteční v Brně ve čtvrtek 26. 10. 2023 od 18:00 do 21:00.

FOTO

AKTIVITY NAŠÍ FARNOSTI (nejen pro děti a mládež) pro školní rok 2023/24

Nový školní rok začal a s ním přichází naše nabídka aktivit nejen pro děti a mládež. Přijměte pozvání, které letí přímo k Vám nebo k Vašim nejbližším. Dveře fary jsou Vám otevřené.

FOTO

10. 9. 2023 FARNÍ DEN poprvé v naší farnosti

V neděli 10. 9. 2023 se před polednem otevřela vrata do farní zahrady všem, kteří chtěli společně strávit DEN FARNOSTI. Tím byla zahájena tradice setkávání se všech našich generací. Po slavnostní mši sv. čekal na přítomné bohatý program.

Charita Žďár nad Sázavou Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

Poděkování za FARNÍ DEN 2023

Milí přátelé, právě je to týden od našeho prvního FARNÍHO DNE u svatého Prokopa a nás napadlo, že by to chtělo poděkovat všem, kteří se na něm podíleli.  Ono - jak jeden začne vyjmenovávat, tak je tu obrovské riziko, že se na někoho zapomene! Takže v prvé řadě děkujeme všem, na které v tomhle výčtu zapomeneme 😘🥱🫣

FOTO

21. 10. 2023 Setkání katechetů a křesťanských pedagogů

Naše farnost srdečně zve všechny katechety a křesťanské pedagogy na pravidelná setkání. Další v pořadí se uskuteční v sobotu 21. října 2023 od 9 do 11 hodin na faře u kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou I.

FOTO

Rozpis výuky NÁBOŽENSTVÍ pro školní rok 2023/24

S blížícím se koncem prázdnin je vždy spojeno zveřejnění rozvrhu výuky náboženství, která bude jako každým rokem probíhat na žďárských základních školách od úterý do čtvrtka. Nově přibude i páteční Katecheze Dobrého Pastýře pro předškolní děti.

FOTO

30.10. 2023 Mše svatá za zemřelé

Pravidelné mše svaté za ty, kteří nás předešli v minulém měsíci na věčnost - vždy poslední pondělí v měsíci.

FOTO

3. 9. 2023 Jak aktovky a batohy dostaly požehnání... :)

V neděli 3. září udělil pan farář dětem požehnání na cestu do školy. Požehnal jim školní aktovky, batohy a tradičně vybavil školními potřebami.

FOTO

VĚŽ našeho kostela OTEVŘENA

I v letošním roce mohou návštěvníci města Žďáru nad Sázavou od 1. června do konce září (s výjimkou pondělí a deště) navštívit ocoz kostela svatého Prokopa.

FOTO

2. a 4. 7. 2023 byla u nás tradiční FARNÍ POUŤ u sv. Prokopa

Začátek prázdnin vždy patří svátku patrona našeho kostela - svatému Prokopu. Slavili jsme nejen o víkendu.

FOTO

17. 6. 2023 LA FESTA na farní zahradě

Letošní LA FESTA byla poprvé venku a v létě! Díky patří naší farnosti, otci Blažejovi, scholám z Níhova, Herálce, Jam, Žďáru I. a II. a v neposlední řadě díky Profesionálům, díky Jednotě Orel a jejímu gastrotýmu, díky Verči a Míši za program pro děti, díky Regionálnímu muzeu Města Žďár nad Sázavou, díky Vítkovi a díky Městu Žďár nad Sázavou.

FOTO

8. 6. 2023 jsme slavili SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Ve čtvrtek 8. 6. jsme společně slavili Slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté následoval eucharistický průvod k oltáři na náměstí u sloupu Nejsvětější Trojice, který byl ozdobený stromky a květinami. Společně jsme se také modlili nejen za naši farnost, ale také za naše město.

FOTO

2. 6. NOC KOSTELŮ v naší farnosti

Páteční Noc kostelů navštívilo přes 300 návštěvníků. Náš první ročník této každoroční celorepublikové akce je úspěšně za námi. Dovolte nám proto poděkovat:

FOTO

21. 5. 2023 Svaté přijímání - DEN, NA KTERÝ SE NEZAPOMÍNÁ

😇😇😇 Svaté přijímání... Den, na který se nezapomíná. Letošní rok se stalo mottem: "Vy jste sůl země!" Přejeme našim prvokomunikantům, aby jim Tělo Kristovo bylo vždy posilou v jejich každodenních starostech i radostech, aby svědčili svým životem o víře a solili tam, kde je třeba 🤩

FOTO

VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ v naší farnosti DEN PO DNI

Od Zeleného čtvrtku do Neděle zmrtvýchvstání prožíváme ústřední dny liturgického roku a slavíme tajemství Kristova umučení, smrti a zmrtvýchvstání. Jak vypadají tyto dny v naší farnosti můžete sledovat v této fotogalerii nebo na našem facebooku @farnostzdar1

FOTO

PAŠIJE 2023 - tradice po třech letech znovu obnovena

V úterý 4. dubna se naše farnost znovupodílela na pašijových hrách. I přes různé překážky jako bylo mrazivé a deštivé počasí jsme mohli veřejnost přiblížit dva tisíce let starý příběh posledních dní našeho Pána Ježíše Krista. Bohu díky za to!

FOTO

4. 4. 2023 Obnovili jsme žďárské pašije

V úterý 4. dubna obsadily libušínské sídliště ve Žďáře nad Sázavou zhruba 2 000 diváků, kteří přišli po tříleté pauze zhlédnout pašijvou hru s názvem Co se stalo s Ježíšem? Tu v roce 1998 inicioval tehdejší farář P. Ervín Jansa, který byl též přítomný v hledišti.

FOTO

VELIKONOCE u svatého Prokopa 2023

Vstoupili jsme do Svatého týdne. Zde naleznete seznam všech bohoslužeb a plánovaných akcí v naší farnosti.

Více novinek...

 Bohoslužby

Neděle   7:30
 10:00
 18:00
Pondělí

 18:00

Úterý

 18:00

Středa    8:00
Čtvrtek

 18:00

Pátek

 18:00

Sobota

 18:00

 

Aktuální rozpis bohoslužeb [PDF]

 Z farního kalendáře

Celý kalendář

Jak pulsujeme