Úmysly mší sv. Nedělní ohlášky

Novinky

FOTO

Příprava na svátost biřmování

Přihlášky odevzdejte do 20.9. 2020 na faru.

FOTO

Pohřeb pana děkana Jana Daňka

V pondělí 29. června 2020 jsme se rozloučili ve 14 hodin

FOTO

Zemřel Mons. Jan Daněk

Dne 23. června 2020 zemřel Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk, farář v Novém Městě na Moravě a děkan žďárský. Rozloučíme se s ním v pondělí 29. června 2020 ve 14.00 hodin v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě, poté bude uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Charita Žďár nad Sázavou Puls Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

Rozpis lektorských služeb prázdniny 2020

FOTO

Pouť Nový Jeruzalém

V úterý 16.6.2020 v 18.00 se uskuteční v našem kostele pouť Nový Jeruzalém. Hlavním celebrantem bude P. Lukáš Engelmann, administrátor farnosti Ostrava – Třebovice a kaplan se zvláštním určením.

FOTO

Slavnost Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 11.6. 2020 budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně. Slavná mše sv. bude slavena v 18.00 a po ní bude následovat eucharistický průvod ke sloupu Největější Trojice na náměstí. Tam budeme vyprošovat sobě i celému městu Boží požehnání. Toto sousoší v roce 1706 nechalo postavit město Žďár jehož posláním bylo chránit obyvatele města před živelnými pohromami – ohněm, vodou, epidemiemi. I my zde budeme prosit za ochranu pro dnešní dobu v čase koronavirové pandemie. K této slavnosti všechny srdečně zveme, zvláště družičky a další. Při této slavnosti lze získat i plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Prosba o květiny – na výzdobu ke slavnosti Božího Těla. Můžete přinést do připravených kbelíků v bočním vstupu do kostela a to v úterý od 8.00do 18.00. Děkujeme

FOTO

Zveme Vás k osobní účasti na mši svaté

Drazí bratři a sestry, Bohu díky už můžeme slavit mši sv. osobně a ve společenství!

FOTO

Svatodušní vigilie 2020

V sobotu 30. května ve 20. hodin jsme slavili

FOTO

VIGILIE slavnosti SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

V sobotu 30.5.2020 ve 20.00 budeme slavit VIGILII slavnosti SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Při této bohoslužbě budou pokřtěni, biřmováni a poprvé přistoupí k eucharistii naši dva katechumeni. Tuto vigilii s námi bude slavit pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul. Všichni jste zváni k této slavnosti. Tato vigilie začíná před kostelem, kde se sejdeme - žehnáním ohně, – v případě deště začne vigilie přímo v kostele.

FOTO

Přímé přenosy mší sv. z kostela sv. Prokopa SKONČILY

Online mše sv. vysílané v době koronavirových opatření jsme mohli sledovat prostřednictvím YouTube kanálu naší farnosti díky štábu TV Vysočina, kterému tímto VELMI děkujeme! Přímé přenosy sice skončily, ale jejich archiv naleznete prostřednictvím přímého odkazu na náš YouTube kanál, který je umístěn jako samostatné tlačítko v pravé části této úvodní stránky.

FOTO

Modlitba v rodině - 4. neděle velikonoční

Stav nouzových opatření stále trvá a neumožňuje nám scházet se v plném společenství farnosti ke slavení Eucharistie. Vstupme i dnes do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy.

FOTO

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

Dne 25. dubna byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby, jimiž se papež obrací k Matce Boží a vybízí věřící, aby se je během tohoto měsíce vždy na závěr soukromé či společné modlitby růžence modlili spolu s ním.

FOTO

Modlitba růžence a papežové

V květnu, měsíci zasvěcenému Panně Marii, pozval papež František věřící, aby obnovili svou lásku k nejsvětějšímu růženci, modlitbě plně ponořené do evangelia. O vztahu některých papežů k této modlitbě se dočtete v tomto článku.

FOTO

Uvolňování bezpečnostních opatření, které se týkají bohoslužeb

Na základě jednání kardinála Dominika Duky s vedením krizového štábu oznámila Česká biskupská konference předběžný plán na uvolnění dosavadních nařízení:

FOTO

Velikonoce 2020

Letošní Velikonoce jsme prožili v soukromí ...

FOTO

Modlitba v rodině – 2. neděle velikonoční

Stav nouze stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii. O této velikonoční neděli, neděli Božího milosrdenství, vstupme do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy. Osm dní po vzkříšení se jako Kristovi učedníci scházíme, abychom přijali pokoj a radost, kterou nám Pán chce darovat. Otevřeme svá srdce Kristově přítomnosti! Nabízíme model rodinné bohoslužby na 2. neděli velikonoční, který nám pomůže vytvořit z našeho domova místo modlitby a slavení velikonočních událostí. Soubor je ke stažení v příloze.

FOTO

Otevřený kostel

Farní kostel je každý den otevřen k soukromé modlitbě od 8.00 do 18.00 hod. Pokud by měl někdo zájem přistoupit ke svátosti smíření nebo sv. přijímání je to možné po domluvě s knězem osobně nebo telefonicky – podrobnosti naleznete v detailech této informace viz tlačítko „Více“. Mše svaté v naší farnosti jsou slouženy na dané úmysly – bez účasti lidu.

FOTO

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA "CESTOU SVĚTLA"

Více novinek...