FOTO

Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

FOTO

List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům

Drazí bratři a sestry, celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky (především v Nigérii, Středoafrické republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto místech trpí lidé ve válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi.

FOTO

Papež František: Radost evangelia

Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem...

FOTO

List otce biskupa

k bohoslužbám slaveným Kněžským bratrstvem sv. Pia X...

FOTO

Desatero mýtů a faktů o navrácení církevního majektu

Majetkové narovnání státu s církvemi dosud naráží u veřejnosti na mnohá nepochopení. V souvislosti s přijetím zákona o částečném napravení křivd způsobených komunistickým režimem přinášíme odpověď alespoň na ty nejčastěji se opakující námitky proti vyrovnání státu s církvemi.

FOTO

Zákaz komunistické strany

Po skončení krajských voleb a v reakci na ně uvádíme zajímavé dřívější, ale stále aktuální vyjádření kardinála Miloslava Vlka a dokument Konfederace politických vězňů k zákazu komunistické strany