FOTO

Žehnání adventního věnce v rodině

Žehnání adventního věnce koná kněz nebo jáhen. Na 1. neděli adventní si můžete přinést v těchto časech (11-12 ; 14.30-16.30) k požehnání své adventní věnce do kostela, kde vám je požehnáme. Pokud to možné není, můžete si žehnání adventního věnce vykonat doma. Viz. příloha.

FOTO

Prolom do adventních nedělí

Na dobu adventní nabízí stránky Liturgie.cz čtyřdílný on-line pořad věnovaný liturgii jednotlivých adventních nedělí. Viz níže.

FOTO

Modlitba v rodině - 4. neděle velikonoční

Stav nouzových opatření stále trvá a neumožňuje nám scházet se v plném společenství farnosti ke slavení Eucharistie. Vstupme i dnes do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy.

FOTO

Modlitba růžence a papežové

V květnu, měsíci zasvěcenému Panně Marii, pozval papež František věřící, aby obnovili svou lásku k nejsvětějšímu růženci, modlitbě plně ponořené do evangelia. O vztahu některých papežů k této modlitbě se dočtete v tomto článku.

FOTO

Modlitba v rodině – 2. neděle velikonoční

Stav nouze stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii. O této velikonoční neděli, neděli Božího milosrdenství, vstupme do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy. Osm dní po vzkříšení se jako Kristovi učedníci scházíme, abychom přijali pokoj a radost, kterou nám Pán chce darovat. Otevřeme svá srdce Kristově přítomnosti! Nabízíme model rodinné bohoslužby na 2. neděli velikonoční, který nám pomůže vytvořit z našeho domova místo modlitby a slavení velikonočních událostí. Soubor je ke stažení v příloze.

FOTO

Inspirace: Velikonoce v rodině

Portál Liturgie.cz připravil videoseriál o tom, jak nás prvky bohoslužby v kostele mohou inspirovat při prožití Velikonoc v domácnosti. Přinášíme odkazy podle jednotlivých dnů Velikonočního tridua - od Zeleného čtvrtku až po Vigilii vzkříšení.

FOTO

Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

FOTO

List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům

Drazí bratři a sestry, celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky (především v Nigérii, Středoafrické republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto místech trpí lidé ve válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi.

FOTO

Papež František: Radost evangelia

Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem...

FOTO

List otce biskupa

k bohoslužbám slaveným Kněžským bratrstvem sv. Pia X...

FOTO

Desatero mýtů a faktů o navrácení církevního majektu

Majetkové narovnání státu s církvemi dosud naráží u veřejnosti na mnohá nepochopení. V souvislosti s přijetím zákona o částečném napravení křivd způsobených komunistickým režimem přinášíme odpověď alespoň na ty nejčastěji se opakující námitky proti vyrovnání státu s církvemi.