FOTO

Modlitba v rodině - 4. neděle velikonoční

Stav nouzových opatření stále trvá a neumožňuje nám scházet se v plném společenství farnosti ke slavení Eucharistie. Vstupme i dnes do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy.

FOTO

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

Dne 25. dubna byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby, jimiž se papež obrací k Matce Boží a vybízí věřící, aby se je během tohoto měsíce vždy na závěr soukromé či společné modlitby růžence modlili spolu s ním.

FOTO

Modlitba růžence a papežové

V květnu, měsíci zasvěcenému Panně Marii, pozval papež František věřící, aby obnovili svou lásku k nejsvětějšímu růženci, modlitbě plně ponořené do evangelia. O vztahu některých papežů k této modlitbě se dočtete v tomto článku.

FOTO

Modlitba v rodině – 2. neděle velikonoční

Stav nouze stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii. O této velikonoční neděli, neděli Božího milosrdenství, vstupme do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy. Osm dní po vzkříšení se jako Kristovi učedníci scházíme, abychom přijali pokoj a radost, kterou nám Pán chce darovat. Otevřeme svá srdce Kristově přítomnosti! Nabízíme model rodinné bohoslužby na 2. neděli velikonoční, který nám pomůže vytvořit z našeho domova místo modlitby a slavení velikonočních událostí. Soubor je ke stažení v příloze.

FOTO

Boží hod velikonoční - žehnání pokrmů

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů

FOTO

Inspirace: Velikonoce v rodině

Portál Liturgie.cz připravil videoseriál o tom, jak nás prvky bohoslužby v kostele mohou inspirovat při prožití Velikonoc v domácnosti. Přinášíme odkazy podle jednotlivých dnů Velikonočního tridua - od Zeleného čtvrtku až po Vigilii vzkříšení.

FOTO

Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

FOTO

List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům

Drazí bratři a sestry, celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky (především v Nigérii, Středoafrické republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto místech trpí lidé ve válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi.

FOTO

Papež František: Radost evangelia

Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem...

FOTO

List otce biskupa

k bohoslužbám slaveným Kněžským bratrstvem sv. Pia X...

FOTO

Desatero mýtů a faktů o navrácení církevního majektu

Majetkové narovnání státu s církvemi dosud naráží u veřejnosti na mnohá nepochopení. V souvislosti s přijetím zákona o částečném napravení křivd způsobených komunistickým režimem přinášíme odpověď alespoň na ty nejčastěji se opakující námitky proti vyrovnání státu s církvemi.

FOTO

Zákaz komunistické strany

Po skončení krajských voleb a v reakci na ně uvádíme zajímavé dřívější, ale stále aktuální vyjádření kardinála Miloslava Vlka a dokument Konfederace politických vězňů k zákazu komunistické strany