Úklid kostela sv. Prokopa v r. 2024

Úklid kostela sv. Prokopa v r. 2024 Další zájemce a případné změny ve skupinkách je možné nahlásit Koubkové Haně nebo v sakristii nejlépe písemnou formou. Všem uklízejícím Bůh sám odplať za tuto jejich službu !

Úklid kostela sv. Prokopa v r. 2024