Ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře.

FOTO

Areál fary u sv. Prokopa a jeho rozvojové možnosti

výstava prací studentů Technické univerzity fakulty umění a architektury.

FOTO

Závěrečná zpráva o opravách v kostele sv.Prokopa

Závěrečná zpráva o opravách v kostele sv.Prokopa