Úmysly mší sv. Nedělní ohlášky

Novinky

FOTO

2. 12. 2023 Adventní obnova s Janem Špilarem METANOIA

Změnte smýšlení! Setkání na Biskupském gymnáziu je určené především těm, kteří chtějí prožít dobu adventní intenzivněji. Svou účast prosíme potvrďte na uvedený kontakt.

FOTO

Misijní jarmark 19. 11. 2023 přinesl rekordní částku na podporu chudých zemí

V neděli 19. listopadu se uskutečnil v naší farnosti tradiční MISIJNÍ JARMARK na podporu těch, kteří žijí v nejchudších oblastech světa. Děti, rodiče a další dobrodinci všech generací vyrobili různé předměty, z nichž většina byla již s vánoční tématikou. Lidé, kteří pak jarmark navštívili, mohli nakoupit různé drobnosti, občerstvili se tradičním vánočním punčem, kávou, pečivem...

FOTO

Žďárem svítily lampičky z dušičkového průvodu 2. 11. 2023

Ve čtvrtek jsme vzpomínali v průvodu na naše blízké, přátele a známé, kteří nás předešli na věčnost. Cestu na urnový hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice a na hřbitov na Jamské doprovodila modlitba i zpěv přítomných. Díky všem dětem, které se na cestu vydaly odhodlaně s námi.

Charita Žďár nad Sázavou Duchovní služba v nemocnicích Musica Sacra Centrum pro rodinu Biskupství brněnské Církevní soud Církev.cz Liturgie.cz

FOTO

Radost, naděje i dojetí o Misijní neděli 22. 10. 2023

Nedělní den (22. 10.) byl SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE, tzv. MISIJNÍ NEDĚLE. Slavíme ji každoročně předposlední neděli v říjnu. Je to den modlitby, solidarity a podpory misií.

FOTO

Žehnání kaple Panny Marie Bolestné v Hamrech 22. 10. 2023

V neděli 22. října se v Hamrech konala slavnostní mše svatá. Pan farář Blažej Hejtmánek tam požehnal opravenou kapličku Panny Marie Bolestné a poté i nové hasičské auto.

FOTO

29. 12. 2023 Mše svatá za zemřelé

Pravidelné mše svaté za ty, kteří nás předešli v minulém měsíci na věčnost - vždy poslední pondělí v měsíci. Tentokrát však výjimečně v pátek.

FOTO

30. 12. 2023 Pozvání na společné provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Rádi zpíváte? Pak přijměte pozvání k unikátnímu projektu našich dvou žďárských farností. Více informací najdete v kolonce Více... Přihlášení je možné i po uzávěrce.

FOTO

AKTIVITY NAŠÍ FARNOSTI (nejen pro děti a mládež) pro školní rok 2023/24

Nový školní rok začal a s ním přichází naše nabídka aktivit nejen pro děti a mládež. Přijměte pozvání, které letí přímo k Vám nebo k Vašim nejbližším. Dveře fary jsou Vám otevřené.

FOTO

Rozpis výuky NÁBOŽENSTVÍ pro školní rok 2023/24

S blížícím se koncem prázdnin je vždy spojeno zveřejnění rozvrhu výuky náboženství, která bude jako každým rokem probíhat na žďárských základních školách od úterý do čtvrtka. Nově přibude i páteční Katecheze Dobrého Pastýře pro předškolní děti.

FOTO

10. 9. 2023 FARNÍ DEN poprvé v naší farnosti

V neděli 10. 9. 2023 se před polednem otevřela vrata do farní zahrady všem, kteří chtěli společně strávit DEN FARNOSTI. Tím byla zahájena tradice setkávání se všech našich generací. Po slavnostní mši sv. čekal na přítomné bohatý program.

FOTO

Poděkování za FARNÍ DEN 2023

Milí přátelé, právě je to týden od našeho prvního FARNÍHO DNE u svatého Prokopa a nás napadlo, že by to chtělo poděkovat všem, kteří se na něm podíleli.  Ono - jak jeden začne vyjmenovávat, tak je tu obrovské riziko, že se na někoho zapomene! Takže v prvé řadě děkujeme všem, na které v tomhle výčtu zapomeneme 😘🥱🫣

FOTO

3. 9. 2023 Jak aktovky a batohy dostaly požehnání... :)

V neděli 3. září udělil pan farář dětem požehnání na cestu do školy. Požehnal jim školní aktovky, batohy a tradičně vybavil školními potřebami.

FOTO

2. a 4. 7. 2023 byla u nás tradiční FARNÍ POUŤ u sv. Prokopa

Začátek prázdnin vždy patří svátku patrona našeho kostela - svatému Prokopu. Slavili jsme nejen o víkendu.

FOTO

17. 6. 2023 LA FESTA na farní zahradě

Letošní LA FESTA byla poprvé venku a v létě! Díky patří naší farnosti, otci Blažejovi, scholám z Níhova, Herálce, Jam, Žďáru I. a II. a v neposlední řadě díky Profesionálům, díky Jednotě Orel a jejímu gastrotýmu, díky Verči a Míši za program pro děti, díky Regionálnímu muzeu Města Žďár nad Sázavou, díky Vítkovi a díky Městu Žďár nad Sázavou...

FOTO

8. 6. 2023 jsme slavili SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Ve čtvrtek 8. 6. jsme společně slavili Slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté následoval eucharistický průvod k oltáři na náměstí u sloupu Nejsvětější Trojice, který byl ozdobený stromky a květinami. Společně jsme se také modlili nejen za naši farnost, ale také za naše město.

FOTO

2. 6. NOC KOSTELŮ v naší farnosti

Páteční Noc kostelů navštívilo přes 300 návštěvníků. Náš první ročník této každoroční celorepublikové akce je úspěšně za námi. Dovolte nám proto poděkovat:

FOTO

21. 5. 2023 Svaté přijímání - DEN, NA KTERÝ SE NEZAPOMÍNÁ

😇😇😇 Svaté přijímání... Den, na který se nezapomíná. Letošní rok se stalo mottem: "Vy jste sůl země!" Přejeme našim prvokomunikantům, aby jim Tělo Kristovo bylo vždy posilou v jejich každodenních starostech i radostech, aby svědčili svým životem o víře a solili tam, kde je třeba 🤩

FOTO

VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ v naší farnosti DEN PO DNI

Od Zeleného čtvrtku do Neděle zmrtvýchvstání prožíváme ústřední dny liturgického roku a slavíme tajemství Kristova umučení, smrti a zmrtvýchvstání. Jak vypadají tyto dny v naší farnosti můžete sledovat v této fotogalerii nebo na našem facebooku @farnostzdar1

Více novinek...

 Bohoslužby

Neděle   7:30
 10:00
 18:00
Pondělí

 18:00

Úterý

 18:00

Středa

   8:00

Čtvrtek

 18:00

Pátek

 18:00

Sobota

 18:00

 

Aktuální rozpis bohoslužeb [PDF]

 Z farního kalendáře

Celý kalendář

Jak pulsujeme