FOTO

Příprava na svátost biřmování - aktuální informace

Setkání pro starší biřmovance bude v sobotu 29.1.2022 v 10.00 na faře. Setkání pro mladší biřmovance bude v sobotu 22.01.2022 v 13.00 na faře.

FOTO

SYNODA 2021 - 2023

Ve dnech 8. a 9. října tohoto roku zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází na diecézní, kontinentální a univerzální. V závěru se uskuteční shromáždění Biskupské synody v Římě. Do synodálního procesu se může zapojit každý člen Božího lidu. V logu synody se objevují slova spoluúčast, společenství a poslání, a to jsou hlavní myšlenky synodálního procesu.

FOTO

Rozpis lektorských služeb od 22.1. do 6.3.2022

FOTO

XV. tříkrálový koncert

Srdečně vás zveme na online koncert k Tříkrálové sbírce. Sledujte v neděli 16.01.2022 od 17 hodin z kostela Nejsvětější Trojice. Sledovat jej můžete na YOU TUBE kanálu Charity Žďár nad Sázavou, facebooku Charity Žďár nad Sázavou a televizi Vysočina.

FOTO

22. ročník Tříkrálové sbírky

Zahájení 22. ročníku Tříkrálové sbírky proběhlo

FOTO

Tříkrálová sbírka v naší farnosti

Prosíme o pomoc během tříkrálového koledování, které se v naší farnosti uskuteční v sobotu 8. ledna. Rádi přivítáme malé děti, mládež a osoby starší 15 let, které musí být součástí každé tříkrálové skupiny. Zájemci o koledování se setkají v sobotu 8. ledna v 8.00 na faře, kde se rozdělí do skupinek a obdrží potřené materiály ke koledě. V 8.30 se koledníci přesunou do kostela, kde jim bude uděleno požehnání na cestu. S sebou si vezměte roušku, pokud máte, tak občanský průkaz a vlastní královské oblečení. Postačí barevný kus látky či deka. Těšíme se na Vás. Další možností, jak přispět na Tříkrálovou sbírku je přímo zde v kostele. Statická kasička bude umístěna vzadu u jesliček až do neděle 16. ledna.

FOTO

Vánoční výzdoba 2021

Přijměte pozvání k virtuální prohlídce

FOTO

Betlémské světlo

4. neděli adventní bylo přineseno

FOTO

Vánoční zpravodaj 2021

Společný zpravodaj žďárských farností ve formátu PDF (2 MB).

FOTO

Přijetí do katechumenátu

3. adventní neděle zvaná radostná (gaudete)

FOTO

Večer chval

Opět si vás dovolujeme pozvat na večer chval, který se uskuteční v sobotu 11.12.2021 v 19:30 hodin

FOTO

Návštěva sv. Mikuláše

2. adventní neděli po mši sv. v 10 hodin