FOTO

PAŠIJE 2023 - Vracíme se k tradici žďárských pašijových her

V letošním roce plánují žďárské farnosti opět uvést pašijovou hru s názvem „Co se stalo s Ježíšem“ v úterý 4. dubna ve 20.00 hod. Pro zajištění akce je nutná účast velkého počtu lidí. Proto Vás prosíme o pomoc!

FOTO

30. 1. 2023 Mše svatá za zemřelé

Nově budou vždy poslední pondělí v měsíci v naší farnosti slaveny mše svaté za ty, kteří odešli v předešlých měsících na věčnost.

FOTO

4. 2. 2023 Pozvání na setkání katechetů a křesťanských pedagogů

Sobota 4. února 2023 v Novém Města na Moravě - primárně určeno pro učitele děkanátu velkomeziříčského a žďárského

FOTO

3. 2. 2023 Setkání nad Božím slovem

Přijměte pozvání na pravidelná SETKÁNÍ NAD BOŽÍM SLOVEM s paní Janou Miškovskou. Jedno z dalších setkání se uskuteční v pátek 3. února 2023 v 19.00 hodin na faře. Společenství probíhá zpravidla vždy jednou za 14 dní a není třeba se na něj hlásit. Stačí jen přijít.

FOTO

Zemřel emeritní papež Benedikt XVI.

V sobotu 31.12.2022 v 9.34 v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Pohřeb se uskutečnil ve čtvrtek 5. 1. 2023 v 9.30 hodin na Svatopetrském náměstí v Římě. Zádušní mše sv. v naší farnosti za emeritního papeže bude sloužena ve středu 11. 1. v 18.00.

FOTO

25. 12. 2022 Jesličková pobožnost s divadlem o pastýři Jonášovi a koledami

A znovu jsme narozenému Ježíškovi zpívali koledy! A ještě jsme k tomu přidali divadlo "O pastýři Jonášovi ve chlévě". 🐑🐑🐑 Na fotografie přejdete z ikonky VÍCE.

FOTO

24. 12. 2022 Štědrý den v naší farnosti

Štědrý den, který přinesl velikou RADOST nejen do naší farnosti 🌟🌟🌟, ale i do našeho města. Mši svatou určenou převážně dětem a setkání se zpěvem koled v prostranství před kostelem navštívily stovky lidí. Pro příchozí byl připraven i punč na zahřátí. Na fotografie přejdete z ikonky VÍCE.

FOTO

19.12.2022 - 1.1.2023 Výstava betlémů v kapli sv. Barbory

Nestihli jste nakouknout na výstavu betlémů? Nevadí! Díky Jiřímu Přichystalovi si je můžete prohlédnout i na našem webu. Na fotografie přejdete z ikonky VÍCE.

FOTO

11. 12. 2022 RADOST při radostné neděli

Troufáme si tvrdit, že letošní třetí adventní neděle byla díky dětem z Křesťanské školky Hvězdička opravdu RADOSTNÁ. A o tom svědčí i fotografie pana Jiřího Přichystala. Moc za ně děkujeme!!!🤩

FOTO

18. 12. 2022 Skauti přinesli světlo z Betléma do našich domovů

Děkujeme skautskému oddílu ze Žďáru, že nám při nedělní mši svaté přinesli světlo až z dalekého Betléma. Díky nim můžeme rozzářit naše domovy v době vánočních svátků 🌟🌟🌟 Betlémské světlo si můžete vyzvednout v našem kostele v době od 8 do 18 hodin až do 26. prosince.

FOTO

Vánoční číslo farního zpravodaje 2022

V příloze článku si můžete stáhnout barevné číslo vánočního zpravodaje (PDF, 2,5 MB).

FOTO

Podporou PULSu pomůžeme i naší farnosti

Registrujte se od 1.10. do 31.12. 2022 do PULSu a pomůžete s náklady na energie naší farnosti. Za každého nového donátora získáme částku 1.000 Kč.