FOTO

Příprava na svátost biřmování

Přihlášky odevzdejte do 20.9. 2020 na faru.

FOTO

Výuka náboženství na základních školách na státním gymnáziu

Přihlášky prosím odevzdejte co nejrychleji na faru. Výuka náboženství bude probíhat i na státním gymnáziu, jako v loňském školním roce. Přihlášky pro děti jak nižšího i vyššího gymnázia můžete použít stejné jak pro základní školy. Ty odevzdejte na faru. Přihlásit se tam mohou i studenti z jiných středních škol. Výuka by měla začít začátkem října. Kdy přesně hodiny budou bude upřesněno po dohodě s přihlášenými.

FOTO

Žehnání zvonu pro kapli sv. Anny v Mělkovicích

V neděli 27.9.2020 při mši sv. 10.30 bude požehnán zvon (sv. Jáchym a Anna) do kaple sv. Anny v Mělkovicích. Zvon byl zhotoven v polském Przemyslu v rodiném zvonařství J.Felczynskiego. Celkové náklady 108900 Kč.

FOTO

Ministerstvo zavádí roušky ve všech vnitřních prostorách po celé ČR

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od zítřka, 10. září, opětovně k povinnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov, a to na území celé ČR. Z tohoto nařízení vyplývá, že od zítřka jsou povinné roušky v prostorách kostelů jak pro účastníky bohoslužeb, tak pro duchovní. Roušku je možné sundat před přijetím svatého přijímání.

FOTO

Adorační den farnosti a den modliteb za AKS 12.9.2020

V sobotu 12.9.2020 bude naše farnost prožívat adorační den. Začneme mší sv. v 8.00 ráno v kostele Nejsvětější Trojice po ní bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci do 12.30 hodin. Od 13.00 bude probíhat již ve farním kostele až do 17.30 kde jí ukončíme společnou adorací a v 18.00 bude následovat mše sv. Prosím o zapsání do adoračního archu, aby byla zajištěna stálá přítomnost adorujících.

FOTO

Žehnání obrazu Božího Milosrdenství

Na závěr večerní mše sv. ve čtvrtek 3. září 2020

FOTO

1. svaté přijímání 2020

Poslední srpnovou neděli se v naší farnosti konala slavnost

FOTO

Žehnání aktovek

Zveme všechny děti na zahájení nového školního roku V pondělí 31.8. 2020 bude v 17:00. mše sv. při této mši svaté budou požehnány školní aktovky, prosíme tedy děti, aby si je vzaly do kostela. Po mši svaté zveme děti na faru. Budeme opékat buřty, atd.

FOTO

Pohřeb pana děkana Jana Daňka

V pondělí 29. června 2020 jsme se rozloučili ve 14 hodin

FOTO

Zemřel Mons. Jan Daněk

Dne 23. června 2020 zemřel Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk, farář v Novém Městě na Moravě a děkan žďárský. Rozloučíme se s ním v pondělí 29. června 2020 ve 14.00 hodin v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě, poté bude uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově.

FOTO

Pouť Nový Jeruzalém

V úterý 16.6.2020 v 18.00 se uskuteční v našem kostele pouť Nový Jeruzalém. Hlavním celebrantem bude P. Lukáš Engelmann, administrátor farnosti Ostrava – Třebovice a kaplan se zvláštním určením.

FOTO

Slavnost Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 11.6. 2020 budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně. Slavná mše sv. bude slavena v 18.00 a po ní bude následovat eucharistický průvod ke sloupu Největější Trojice na náměstí. Tam budeme vyprošovat sobě i celému městu Boží požehnání. Toto sousoší v roce 1706 nechalo postavit město Žďár jehož posláním bylo chránit obyvatele města před živelnými pohromami – ohněm, vodou, epidemiemi. I my zde budeme prosit za ochranu pro dnešní dobu v čase koronavirové pandemie. K této slavnosti všechny srdečně zveme, zvláště družičky a další. Při této slavnosti lze získat i plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Prosba o květiny – na výzdobu ke slavnosti Božího Těla. Můžete přinést do připravených kbelíků v bočním vstupu do kostela a to v úterý od 8.00do 18.00. Děkujeme