FOTO

21. 5. 2023 Svaté přijímání - DEN, NA KTERÝ SE NEZAPOMÍNÁ

😇😇😇 Svaté přijímání... Den, na který se nezapomíná. Letošní rok se stalo mottem: "Vy jste sůl země!" Přejeme našim prvokomunikantům, aby jim Tělo Kristovo bylo vždy posilou v jejich každodenních starostech i radostech, aby svědčili svým životem o víře a solili tam, kde je třeba 🤩

FOTO

2. 6. NOC KOSTELŮ v naší farnosti

I my se letos zapojujeme do tradiční NOCI KOSTELŮ. Nahlédněte, co vše jsme pro Vás na páteční večer připravili.

FOTO

VĚŽ našeho kostela OTEVŘENA

I v letošním roce mohou návštěvníci města Žďáru nad Sázavou od 1. června do konce září (s výjimkou pondělí a deště) navštívit ocoz kostela svatého Prokopa.

FOTO

29. 5. 2023 Mše svatá za zemřelé

Pravidelné mše svaté za ty, kteří nás předešli v minulém měsíci na věčnost - vždy poslední pondělí v měsíci.

FOTO

9. 6. 2023 Setkání nad Písmem

Pravidelná setkávání nad Božím slovem s Janou Miškovskou probíhaí ve většině jednou za 14 dní. To nejbližší se uskuteční v pátek 9. června 2023 na faře od 19.00 hodin. Otevřeno je všem. Na setkání není nutné se hlásit.

FOTO

Májové pobožnosti

Pravidelné májové pobožnosti v naší farnosti po celý květen vždy v 17.15 před večerní mši svatou (pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota a neděle). Ve středu bude májová v 7.15 před ranní mší svatou.

FOTO

6. 6. 2023 Kde jsi? Plavu za tebou! v Brně

Jedinečná seznamovací akce pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí Duchovní centrum a kostel bl. Marie Restituty v Brně na Lesné

FOTO

VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ v naší farnosti DEN PO DNI

Od Zeleného čtvrtku do Neděle zmrtvýchvstání prožíváme ústřední dny liturgického roku a slavíme tajemství Kristova umučení, smrti a zmrtvýchvstání. Jak vypadají tyto dny v naší farnosti můžete sledovat v této fotogalerii nebo na našem facebooku @farnostzdar1

FOTO

PAŠIJE 2023 - tradice po třech letech znovu obnovena

V úterý 4. dubna se naše farnost znovupodílela na pašijových hrách. I přes různé překážky jako bylo mrazivé a deštivé počasí jsme mohli veřejnost přiblížit dva tisíce let starý příběh posledních dní našeho Pána Ježíše Krista. Bohu díky za to!

FOTO

4. 4. 2023 Obnovili jsme žďárské pašije

V úterý 4. dubna obsadily libušínské sídliště ve Žďáře nad Sázavou zhruba 2 000 diváků, kteří přišli po tříleté pauze zhlédnout pašijvou hru s názvem Co se stalo s Ježíšem? Tu v roce 1998 inicioval tehdejší farář P. Ervín Jansa, který byl též přítomný v hledišti.

FOTO

VELIKONOCE u svatého Prokopa 2023

Vstoupili jsme do Svatého týdne. Zde naleznete seznam všech bohoslužeb a plánovaných akcí v naší farnosti.

FOTO

19. 3. 2023 Květnou neděli doprovodily zpívané pašije

V neděli 2. dubna začal Svatý týden, kdy si připomínáme poslední události Kristova života na zemi. Dopolední mše svaté doprovodil zpěv starší scholy a v evangeliu pak zpívané pašije. Přítomní si mohli odnést domů požehnané ratolesti.