FOTO

2. 12. 2023 Adventní obnova s Janem Špilarem METANOIA

Změnte smýšlení! Setkání na Biskupském gymnáziu je určené především těm, kteří chtějí prožít dobu adventní intenzivněji. Svou účast prosíme potvrďte na uvedený kontakt.

FOTO

Misijní jarmark 19. 11. 2023 přinesl rekordní částku na podporu chudých zemí

V neděli 19. listopadu se uskutečnil v naší farnosti tradiční MISIJNÍ JARMARK na podporu těch, kteří žijí v nejchudších oblastech světa. Děti, rodiče a další dobrodinci všech generací vyrobili různé předměty, z nichž většina byla již s vánoční tématikou. Lidé, kteří pak jarmark navštívili, mohli nakoupit různé drobnosti, občerstvili se tradičním vánočním punčem, kávou, pečivem...

FOTO

Žďárem svítily lampičky z dušičkového průvodu 2. 11. 2023

Ve čtvrtek jsme vzpomínali v průvodu na naše blízké, přátele a známé, kteří nás předešli na věčnost. Cestu na urnový hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice a na hřbitov na Jamské doprovodila modlitba i zpěv přítomných. Díky všem dětem, které se na cestu vydaly odhodlaně s námi.

FOTO

Radost, naděje i dojetí o Misijní neděli 22. 10. 2023

Nedělní den (22. 10.) byl SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE, tzv. MISIJNÍ NEDĚLE. Slavíme ji každoročně předposlední neděli v říjnu. Je to den modlitby, solidarity a podpory misií.

FOTO

Žehnání kaple Panny Marie Bolestné v Hamrech 22. 10. 2023

V neděli 22. října se v Hamrech konala slavnostní mše svatá. Pan farář Blažej Hejtmánek tam požehnal opravenou kapličku Panny Marie Bolestné a poté i nové hasičské auto.

FOTO

29. 12. 2023 Mše svatá za zemřelé

Pravidelné mše svaté za ty, kteří nás předešli v minulém měsíci na věčnost - vždy poslední pondělí v měsíci. Tentokrát však výjimečně v pátek.

FOTO

30. 12. 2023 Pozvání na společné provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Rádi zpíváte? Pak přijměte pozvání k unikátnímu projektu našich dvou žďárských farností. Více informací najdete v kolonce Více... Přihlášení je možné i po uzávěrce.

FOTO

AKTIVITY NAŠÍ FARNOSTI (nejen pro děti a mládež) pro školní rok 2023/24

Nový školní rok začal a s ním přichází naše nabídka aktivit nejen pro děti a mládež. Přijměte pozvání, které letí přímo k Vám nebo k Vašim nejbližším. Dveře fary jsou Vám otevřené.

FOTO

Rozpis výuky NÁBOŽENSTVÍ pro školní rok 2023/24

S blížícím se koncem prázdnin je vždy spojeno zveřejnění rozvrhu výuky náboženství, která bude jako každým rokem probíhat na žďárských základních školách od úterý do čtvrtka. Nově přibude i páteční Katecheze Dobrého Pastýře pro předškolní děti.

FOTO

10. 9. 2023 FARNÍ DEN poprvé v naší farnosti

V neděli 10. 9. 2023 se před polednem otevřela vrata do farní zahrady všem, kteří chtěli společně strávit DEN FARNOSTI. Tím byla zahájena tradice setkávání se všech našich generací. Po slavnostní mši sv. čekal na přítomné bohatý program.

FOTO

Poděkování za FARNÍ DEN 2023

Milí přátelé, právě je to týden od našeho prvního FARNÍHO DNE u svatého Prokopa a nás napadlo, že by to chtělo poděkovat všem, kteří se na něm podíleli.  Ono - jak jeden začne vyjmenovávat, tak je tu obrovské riziko, že se na někoho zapomene! Takže v prvé řadě děkujeme všem, na které v tomhle výčtu zapomeneme 😘🥱🫣

FOTO

3. 9. 2023 Jak aktovky a batohy dostaly požehnání... :)

V neděli 3. září udělil pan farář dětem požehnání na cestu do školy. Požehnal jim školní aktovky, batohy a tradičně vybavil školními potřebami.