FOTO

Příprava na svátost biřmování - aktuální informace

Setkání pro starší biřmovance bude v sobotu 13.11.2021 v 10.00 na faře. Setkání pro mladší biřmovance bude v sobotu 6.11.2021 v 13.00 na faře.

FOTO

Rozpis výuky náboženství na rok 2021/2022

Vice informací v sekci " výuka náboženství". Dětské mše sv. budou bývat v pátek kromě prvních pátků a slavností.

FOTO

Benefiční koncert u příležitosti DNE CHARITY

Koncert se uskuteční v pátek 24. 9. 2021 v 19.30 hod. v kostele sv. Prokopa ve Žďáře n. S. Vstupné dobrovolné bude věnováno na nákup kyslíkového koncentrátoru pro klienty Domácí hospicové péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

FOTO

Setkání prvokomunikantů na Petrově

Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem ve čtvrtek 23. září 2021 je určeno dětem, které přistoupily k prvnímu svatému přijímání ve školním roce 2020-21 nebo na podzim 2021. Zúčastnit se mohou i děti, které byly u prvního svatého přijímání ve školním roce 2019-20, ale z důvodu pandemie se loňského omezeného setkání nemohly zúčastnit. Odjíždět budeme ve čvrtek ráno 6.29 vlakem. Sraz na vlakovém nádraží 6.10 Hod. Sebou: pláštěnku, sportovní oblečení, svačinu na cestu, pití, kopii kartičky pojišťovny, rouška (respirátor) do katedrály. Program v katedrále bude končit po 14.30. Návrat cca 16.30 Hod.

FOTO

Pohřeb biskupa Petra Esterky

Po vyřízení administrativních záležitostí byly v pátek večer 17. září 2021 převezeny do České republiky ostatky emeritního brněnského pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii (USA) dne 10. srpna 2021. Za jeho život a službu poděkujeme při mši svaté v pátek 24. září 2021 v 9.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15.00 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích. Rozloučení v katedrále na Petrově bude možné sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“

FOTO

Koncert v kostele sv. Prokopa 5.9.2021

V neděli 5.9.2021 bude v kostele sv. Prokopa v 15.00 koncert duchovní hudby. Účinkují: sopranistka Gabriela Beňačková, tenorista Jakub Pustina, Marta Vašková – piano. Vstupenky jsou možné k zakoupení buď v Turistickém informačním centru nebo potom přímo na místě. Cena je 150 Kč.

FOTO

Adorační den farnosti a den modliteb za AKS 12.9.2021

V neděli 12.9.2021 bude naše farnost prožívat adorační den. Po mši sv. v 10.00 bude vystavena Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci až do 17.30 kde jí ukončíme společnou adorací (Te Deum a svátostné požehnání) a v 18.00 bude následovat mše sv. Prosím o zapsání do adoračního archu, aby byla zajištěna stálá přítomnost adorujících.

FOTO

Žehnání aktovek

Zveme všechny děti na zahájení nového školního roku V pátek 3.9. 2021 bude v 18:00. mše sv. při této mši svaté budou požehnány školní aktovky, prosíme tedy děti, aby si je vzaly do kostela.

FOTO

V Kalifornii zemřel brněnský pomocný biskup Petr Esterka

V naší farnosti bude za zemřelého otce biskupa Petra slavena mše sv. ve středu 18.8.2021 v 8.00.

FOTO

Odpustky ke Světovému dni prarodičů a starých lidí

U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a starých lidí bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci. Informuje o tom Apoštolská penitenciárie. Přinášíme také modlitbu ke Světovému dni prarodičů a seniorů.