FOTO

Vzpomínka na první svaté přijímání u nás - 12. 5. 2024

🌸 Opět po roce a s vděčností Bohu - pamatujme v modlitbě na patnáct kluků a holek a jejich rodiče. Naši malí farníci v neděli 12. května poprvé přijali svátost eucharistie - Kristova Těla a Krve. 🙏 Přejeme si, aby s námi i nadále tvořili společenství v naší farnosti.

FOTO

Velikonoce 2024 v naší farnosti den po dni

Nahlédněte společně s námi do velikonočního slavení. Za obětavou službu za fotoaparátem děkujeme panu Jiřímu Přichystalovi.

FOTO

Křížová cesta pro děti naším městem - 29. 3. 2024

Přes šedesát dětí vyrazilo společně se svými rodiči, prarodiči, tetami nebo strýčky na velkopáteční křížovou cestu. Tentokrát jsme pro trasu zvolili přímo město. U každého zastavení jsme si přečetli krátký rozjímavý text, pomodlili se za potřebné a přivázali za ně srdíčka na kříž. Během cesty se k nám přidávali další poutníci.

FOTO

14. 1. 2024 Ekumenická bohoslužba v našem kostele

V neděli 14. ledna se v kostele sv. Prokopa uskutečnila EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Přítomní byli zástupci církve evangelické, církve husitské, adventisté a křesťanských sborů.

FOTO

7. 1. 2024 Tři králové přijali požehnání na cestu

Při ranní mši svaté v kostele sv. Prokopa byla požehnána voda, křída a kadidlo. Lidé si je pak mohli odnášet domů. Současně přijali od našeho pana faráře P. Blažeje Hejtmánka požehnání na cestu tříkráloví koledníci, kteří se i letos zapojili do Tříkrálové sbírky. Foto: Jiří Přichystal

FOTO

Vánoční výzdoba u svatého Prokopa

Nahlédněte do prostor našeho chrámu a radujte se společně s námi z narození Pána Ježíše.

FOTO

Vánoční čas 2023 ve fotografiích

Štědrý den a Hod Boží vánoční v naší farnosti 👼👼👼 Radost z narození Krista se přenesla na všechny přítomné. Díky všem, kteří dotvořili tu úžasnou atmosféru pokoje a společenství, přestože se ve světě dějí i věci smutné a nepochopitelné. Právě i to svěřujeme Pánu a myslíme též na všechny, které se v těchto dnech radovat nemohou. Požehnané zbytek vánoční doby Vám všem! 🎄

FOTO

Živý betlém slavil 800 let od svého vzniku 19. 12. 2023

V úterý 19. listopadu se na žďárském náměstí uskutečnil tradiční Živý betlém ve spolupráci s naší farností a Biskupským gymnáziem a Střední školou gastronomickou Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou.

FOTO

Misijní jarmark 19. 11. 2023 přinesl rekordní částku na podporu chudých zemí

V neděli 19. listopadu se uskutečnil v naší farnosti tradiční MISIJNÍ JARMARK na podporu těch, kteří žijí v nejchudších oblastech světa. Děti, rodiče a další dobrodinci všech generací vyrobili různé předměty, z nichž většina byla již s vánoční tématikou. Lidé, kteří pak jarmark navštívili, mohli nakoupit různé drobnosti, občerstvili se tradičním vánočním punčem, kávou, pečivem...

FOTO

Žďárem svítily lampičky z dušičkového průvodu 2. 11. 2023

Ve čtvrtek jsme vzpomínali v průvodu na naše blízké, přátele a známé, kteří nás předešli na věčnost. Cestu na urnový hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice a na hřbitov na Jamské doprovodila modlitba i zpěv přítomných. Díky všem dětem, které se na cestu vydaly odhodlaně s námi.

FOTO

Radost, naděje i dojetí o Misijní neděli 22. 10. 2023

Nedělní den (22. 10.) byl SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE, tzv. MISIJNÍ NEDĚLE. Slavíme ji každoročně předposlední neděli v říjnu. Je to den modlitby, solidarity a podpory misií.

FOTO

Žehnání kaple Panny Marie Bolestné v Hamrech 22. 10. 2023

V neděli 22. října se v Hamrech konala slavnostní mše svatá. Pan farář Blažej Hejtmánek tam požehnal opravenou kapličku Panny Marie Bolestné a poté i nové hasičské auto.