FOTO

Misijní jarmark 19. 11. 2023 přinesl rekordní částku na podporu chudých zemí

V neděli 19. listopadu se uskutečnil v naší farnosti tradiční MISIJNÍ JARMARK na podporu těch, kteří žijí v nejchudších oblastech světa. Děti, rodiče a další dobrodinci všech generací vyrobili různé předměty, z nichž většina byla již s vánoční tématikou. Lidé, kteří pak jarmark navštívili, mohli nakoupit různé drobnosti, občerstvili se tradičním vánočním punčem, kávou, pečivem...

FOTO

Žďárem svítily lampičky z dušičkového průvodu 2. 11. 2023

Ve čtvrtek jsme vzpomínali v průvodu na naše blízké, přátele a známé, kteří nás předešli na věčnost. Cestu na urnový hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice a na hřbitov na Jamské doprovodila modlitba i zpěv přítomných. Díky všem dětem, které se na cestu vydaly odhodlaně s námi.

FOTO

Radost, naděje i dojetí o Misijní neděli 22. 10. 2023

Nedělní den (22. 10.) byl SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE, tzv. MISIJNÍ NEDĚLE. Slavíme ji každoročně předposlední neděli v říjnu. Je to den modlitby, solidarity a podpory misií.

FOTO

Žehnání kaple Panny Marie Bolestné v Hamrech 22. 10. 2023

V neděli 22. října se v Hamrech konala slavnostní mše svatá. Pan farář Blažej Hejtmánek tam požehnal opravenou kapličku Panny Marie Bolestné a poté i nové hasičské auto.

FOTO

10. 9. 2023 FARNÍ DEN poprvé v naší farnosti

V neděli 10. 9. 2023 se před polednem otevřela vrata do farní zahrady všem, kteří chtěli společně strávit DEN FARNOSTI. Tím byla zahájena tradice setkávání se všech našich generací. Po slavnostní mši sv. čekal na přítomné bohatý program.

FOTO

3. 9. 2023 Jak aktovky a batohy dostaly požehnání... :)

V neděli 3. září udělil pan farář dětem požehnání na cestu do školy. Požehnal jim školní aktovky, batohy a tradičně vybavil školními potřebami.

FOTO

2. a 4. 7. 2023 byla u nás tradiční FARNÍ POUŤ u sv. Prokopa

Začátek prázdnin vždy patří svátku patrona našeho kostela - svatému Prokopu. Slavili jsme nejen o víkendu.

FOTO

17. 6. 2023 LA FESTA na farní zahradě

Letošní LA FESTA byla poprvé venku a v létě! Díky patří naší farnosti, otci Blažejovi, scholám z Níhova, Herálce, Jam, Žďáru I. a II. a v neposlední řadě díky Profesionálům, díky Jednotě Orel a jejímu gastrotýmu, díky Verči a Míši za program pro děti, díky Regionálnímu muzeu Města Žďár nad Sázavou, díky Vítkovi a díky Městu Žďár nad Sázavou...

FOTO

8. 6. 2023 jsme slavili SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Ve čtvrtek 8. 6. jsme společně slavili Slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté následoval eucharistický průvod k oltáři na náměstí u sloupu Nejsvětější Trojice, který byl ozdobený stromky a květinami. Společně jsme se také modlili nejen za naši farnost, ale také za naše město.

FOTO

21. 5. 2023 Svaté přijímání - DEN, NA KTERÝ SE NEZAPOMÍNÁ

😇😇😇 Svaté přijímání... Den, na který se nezapomíná. Letošní rok se stalo mottem: "Vy jste sůl země!" Přejeme našim prvokomunikantům, aby jim Tělo Kristovo bylo vždy posilou v jejich každodenních starostech i radostech, aby svědčili svým životem o víře a solili tam, kde je třeba 🤩

FOTO

VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ v naší farnosti DEN PO DNI

Od Zeleného čtvrtku do Neděle zmrtvýchvstání prožíváme ústřední dny liturgického roku a slavíme tajemství Kristova umučení, smrti a zmrtvýchvstání. Jak vypadají tyto dny v naší farnosti můžete sledovat v této fotogalerii nebo na našem facebooku @farnostzdar1

FOTO

4. 4. 2023 Obnovili jsme žďárské pašije

V úterý 4. dubna obsadily libušínské sídliště ve Žďáře nad Sázavou zhruba 2 000 diváků, kteří přišli po tříleté pauze zhlédnout pašijvou hru s názvem Co se stalo s Ježíšem? Tu v roce 1998 inicioval tehdejší farář P. Ervín Jansa, který byl též přítomný v hledišti.