Výuka náboženství a katecheze

Tato služba, kterou zajišťuje farnost ve spolupráci s Biskupstvím brněnským, je otevřena dětem od prvního ročníku základní školy do devátého ročníku základní školy a jim odpovídajícím ročníkům osmiletých gymnázií, speciálních škol a studentům středních škol. Více zjistíte kliknutím na nadpis nebo obrázek článku.

Výuka náboženství pro děti od 1. do 9. třídy základních škol

Výuka náboženství probíhá pro 1. třídu na faře u kostela sv. Prokopa. Pro 2. –9. ročník v prostorách základních škol - ZŠ Komenského, ZŠ Švermova a ZŠ Palachova nebo na faře. Školní rok je zahajován zpravidla v třetím týdnu měsíce září a končí v měsíci červnu následujícího roku. Děti přihlašují do náboženství jejich rodiče (zákonní zástupci). Přihlášky se podávají ideálně do 31. července, aby mohl být stanoven rozvrh ještě před začátkem školního roku.

Rozvrh pro školní rok 2023-2024 

 

Rodiče vyplňují každý rok novou přihlášku. Přihlášku odevzdají buď přímo na faru nebo ji mohou zaslat elektronicky (zdar-mesto@dieceze.cz). V případě, že se rodiče rozhodnou ukončit docházku dětí do náboženství, je třeba, aby své dítě odhlásili osobně u faráře nebo katechetky.

 

Přihláška do náboženství ke stažení zde