MODLITBY_MATEK

Scházíme se každé poslední pondělí v měsíci Je nás asi 8-10, maminek a babiček. Modlíme se podle brožurky Modlitby matek, kterou vydalo Hnutí křesťanských matek. Modlitba trvá hodinu, zahrnujeme do ní nejen naše děti, ale i celou farnost, kněze, trpící...

Spolupracujeme se skupinkou modliteb matek z baziliky Nanebevzetí Panny Marie v pořádání modlitebního tridua, které je ve Žďáře dvakrát do roka.

Triduum je modlitební třídenní, kopírující velikonoční třídenní, Velký pátek, Bílá sobota a neděle Vzkříšení. V pátek se modlíme křížovou cestu spolu s modlitbami za děti a za rodiny, v sobotu růženec a v neděli slavíme vzkříšení. (velice stručně vysvětleno). O prázdninách děláme pouť (letos do Slavkovic), s křížovou cestou a modlitbami z brožurky Modliteb matek.

Svědectví matek:

Pro mě osobně je darem i útěchou, moci do modlitby ve společenství maminek vložit své starosti a péči o své děti. Odevzdat je do Božích dlaní. Společenství žen různého věku mě nesmírně obohacuje i naplňuje úžasem nad moudrostí a spiritualitou žen, obzvláště těch, co jsou na světě o nějaký ten rod déle. S jakou pokorou a zároveň nadějí odevzdávají své děti a jejich rodiny, jakou mají důvěru v Pána. To je pro mě něco, co mě utvrzuje ve víře i v přesvědčení, že Bůh je ten nej ve všech oblastech našeho života a pokud se mu odevzdáme, tvoří překrásné dílo. Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději. Na začátku, když jsem se modlila, aby nás Pán vedl a udržel na správné cestě, jsem otevřela Bibli náhodně na verši z Jeremiáše 31, 16: „Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť  tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území.“ Jaké nádherné potvrzení – i kdybych prohledala celou Bibli, nenašla bych lepší verš.… Je opravdu nutné  sjednotit se v modlitbě za naše děti. …Nedělejte si starosti, když zpočátku není dost matek, které by se k vám připojily – pro začátek stačí dvě matky.  Bůh Vám žehnej. S láskou k Ježíši Veronica Williams zakladatelka hnutí Modlitby matek z komunity Solace v Anglii