FOTO

Katechumeni

Při mši sv. v neděli 3. 3. 2018 v 10.30 bylo