Příprava snoubenců

Vstup do manželství je jedním nejdůležitějších kroků, který svědčí o ochotě darovat se s důvěrou tomu druhému. Sdílet bez podmínek svůj život s druhým člověkem je spojeno se zralým rozhodnutím.

Církev si tohoto rozhodnutí váží a těší se z něj. Nabízí snoubencům pomoc formou modlitby, ale i formou přípravy v období před uzavřením sňatku. Příprava snoubenců není žádným studiem ani vzdělávacím seminářem, je místem setkávání, kde budete mít příležitost slyšet názory a zkušenosti těch, kteří jsou v podobné životní situaci. Nahlédnete nejen do tajemství vztahu, partnerské komunikace, psychologie muže a ženy, sexuality, bioetiky a řešení konfliktů, ale získáte i praktické dovednosti pro společný život.


Komu je příprava určena?

 • Snoubencům, kteří chtějí uzavřít církevní nebo civilní sňatek a chtějí na svém vztahu pracovat bez ohledu na to, zda jsou věřící nebo ne.

 • Pro snoubence, kteří plánují uzavřít církevní sňatek ve farnostech Žďár nad Sázavou I a II, je tento kurz povinnou součástí přípravy. 

 • Na závěr kurzu snoubenci obdrží osvědčení, které bude dokladem o absolvování jak pro ně, tak pro faráře farnosti, kde se svatební obřad bude konat. 

   

Snoubenci si mohou zvolit formu kurzu ve dvou variantách:


1/ První varianta: setkání pod vedením jednoho manželského páru

Lektoři: Petra a Martin Sobotkovi 

Kontakt: e-mail: snoubenci-zdar@email.cz, tel. 732 852 575

Kurz probíhá na faře ve Žďáře nad Sázavou I. Je založen především na práci v páru při různých aktivitách, prostor je i pro společné zamyšlení nad danými tématy. 
Kapacita je maximálně šest párů v kurzu.

TERMÍNY ZAČÁTKU KURZU 
Podzimní kurz začíná v pátek 20. 9. 2024 (17.00 – 20.30 hod)

 

Lektoři: Kateřina a Stanislav Šalandovi

Kontakt: e-mail: ksalandova@seznam.cz , tel. 733 740615
Kurz probíhá v domácím prostředí lektorů, uplatňován je individuální přístup - maximálně dva páry v kurzu.

TERMÍNY ZAČÁTKU KURZU 
Po domluvě s lektorským párem

 

2/ Druhá varianta: setkání pod vedením čtyř manželských párů

Lektoři: Marie a Prokop Horákovi, Jana a Pavel Roseckých, Aneta a Stanislav Šmerdovi, Květoslava a Pavel Pejchalovi

Kontakt: e-mail: snoubenci.zdar@gmail.com, tel. 602 746 697 

Kurz probíhá na faře ve Žďáře nad Sázavou II. Lektorské páry se střídají v jednotlivých tématech.
Kapacita kurzu je max. čtyři páry v kurzu.

TERMÍNY ZAČÁTKU KURZU
Podzimní kurz začíná v neděli 6. 10. 2024 (15.00 – 18.00 hod.)      

 

Jednotlivá setkání se konají po domluvě s lektorským párem. Je však třeba, aby:

 • se snoubenci domluvili s konkrétním farářem, kde chtějí uzavřít sňatek (jen v případě jedná-li se o církevní sňatek).

 • Následně je třeba se přihlásit lektorskému páru a domluvit se na účasti v konkrétním kurzu, a to s dostatečným předstihem. Délka celého kurzu je cca tři měsíce, proto je třeba počítat s rezervou.

 • Počet snoubeneckých párů v jednom kurzu se liší dle specifik lektorů. Pokud bude naplněna kapacita, je třeba si zvolit jiný kurz.

 • Na prvním setkání se lektoři domluví společně se snoubenci na organizaci kurzu a stanoví termíny vhodné pro všechny zúčastněné.

 • V případě komplikací s přípravou, např. krátká doba na přípravu atd., kontaktujte koordinátorku kurzu (přípravu lze v těchto případech dokončit i po svatbě).

 • V případě nedokončení kurzu, bude tato skutečnost zaznamenána a předána faráři místa sňatku a založena do snubní dokumentace.

 • Poplatek spojený s režií kurzu činí 2 000 Kč. Účastníci provedou úhradu bezhotovostně před zahájením kurzu na účet 1623676319/0800; variabilní symbol 101 nebo v hotovosti při prvním setkání s lektory.

 • Pokud snoubenci absolvují kurz pod Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně či kdekoli jinde nebo v jiném děkanství, doloží doklad o absolvování kurzu faráři.
   

V případě dalších dotazů nebo podnětů k vedení kurzu se vždy obracejte na koordinátorku kurzu: 

Mgr. Lenka Šustrová, tel. 737 972 108, e-mail: moderator.zdar@dieceze.cz

 

1Kor.jpg