FOTO

Předání pramice P. Tomáši Holému

V sobotu 24. 9. 2016 byla dovezena a předána