FOTO

MISIJNÍ KLUBKO

Jsme skupina dětí a rodičů, kteří chtějí pomáhat dětem i dospělým v nejchudších oblastech světa. Naše činnost je spojena s Papežskými misijními díly. Odtud (z PMD) čerpáme hlavní myšlenky a nápady, jakým způsobem pomáhat.

Misijní jarmark

Pravidelně před adventem pořádáme misijní jarmark, kde prodáváme výrobky dětí, maminek a dalších dobrovolníků a přátel.

Misijní neděle

Na Misijní neděli se konává obětní průvod

Misijní dopoledne

Misijní dopoledne