Závěrečná zpráva o opravách v kostele sv.Prokopa

...

Závěrečná zpráva o opravách v kostele sv.Prokopa

 

V souladu s ujednáním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou pod číslem RUP/1/15/ZV, kterou byla Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou 1 poskytnuta dotace na obnovu kulturní památky - kostela sv. Prokopa, podáváme závěrečnou zprávu o opravách a rekonstrukcích kostela sv.Prokopa.

 

Tuto činnost podporuje město Žďár nad Sázavou

Výše čerpané dotace v souladu s článkem I. zmíněné smlouvy činila 150 000,- Kč, která byla použita na financování níže uvedených vynaložených nákladů. Ostatní výdaje ve výši 355 651,- Kč byly hrazeny z finančních prostředků farnosti a z příspěvkůgsoukromých dárců.

V roce 2015 farnost ze Žďáru nad Sázavou 1 přistoupila k zásadní rekonstrukci elektrozařízení v kostele sv. Prokopa. Významnou položkou těchto prací byla výměna elektroměrového rozvaděče v ceně 161 868,- Kč. Původní zařízení již z uživatelského hlediska nebylo bezpečné a jakékoliv opravy dosluhujícího rozvaděče se vzhledem k zamýšlené rekonstrukci osvětlení kostela ukázaly jako nerentabilní.

Dále pak bylo zhotoveno nové osvětlení schodiště na kůr, osvětlení půdy kostela, zakoupen a instalován řídicí systém pro topení, osvětlení a větrání kostela. Spolu s demontáží starého rozvaděče a souvisejícími projekčními, programátorskými, montážními a revizními pracemi pak celkové náklady dosáhly 195 419,- Kč.

Oprava nefunkčních akumulačních kamen byla vyčíslena na 11 707,- Kč.

Dále bylo opraveno a modernizováno elektrické zabezpečovací zařízení za 37 400,- Kč.

Obnova červotočem napadeného schodiště vedoucího na kůr, kde byly vyměněny všechny schodnice, stála 90 000,- Kč.

Za účelem ochrany dalších dřevěných prvků v kostele byl zakoupen chemický přípravek proti červotoči za 9 257,- Kč.

Celková suma výdajů na výše uvedené opravy tedy činí 505 651,- Kč.

Tato částka by byla jistě vyšší, nebýt faktu, že v průběhu oprav a rekonstrukcí byly v roce 2015 ze strany farníků odpracovány stovky dobrovolnických hodin bez nároku na finanční odměnu.

 

Závěrem je na místě připomenout, že dle průzkumu, které si nechalo zhotovit Město Žďár nad Sázavou, je kostel sv.Prokopa pátou nejnavštěvovanější stavbou ve městě s celkovým počtem 20 000 návštěv mimo účastníků bohoslužeb.