FOTO

Betlémské světlo

Třetí neděli adventní, při mši sv. v 10,30

FOTO

Advent u sv. Prokopa

V adventu jsou kromě neděle každé ráno rorátní mše sv. V sobotu je dětská mše sv. se