Závěry synody v brněnské diecézi

...

V sobotu 7. května 2022 při pontifikální bohoslužbě, které předsedal diecézní biskup Vojtěch Cikrle, vyvrcholila diecézní fáze synody. Po mši byli přítomní kněží, farní koordinátoři a vedoucí synodálních skupin z farností seznámeni s průběhem a výsledky diecézní fáze. Závěrečná syntéza brněnské diecéze je k dispozici na odkazu v článku...

"Do synodální cesty se v naší diecézi zapojily tisíce věřících z 260 farností. Více než polovina společenství byla iniciována právě tímto procesem a celkem bylo zasláno 562 synodálních výstupů," uvedl hlavní koordinátor, biskup Pavel Konzbul. " Vzhledem k tomu, že dnešní doba je charakterizována nárůstem procesu osamělosti, tak není velkým překvapením, že téměř 40% skupin řešilo témata se vztahovou rovinou. Společná je touha po hlubším prožívání spirituality, abychom liturgii neslavili vedle sebe, ale spolu."

Závěrečná syntéza brněnské diecéze je k dispozici zde.