VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ v naší farnosti DEN PO DNI

...

Od Zeleného čtvrtku do Neděle zmrtvýchvstání prožíváme ústřední dny liturgického roku a slavíme tajemství Kristova umučení, smrti a zmrtvýchvstání. Jak vypadají tyto dny v naší farnosti můžete sledovat v této fotogalerii nebo na našem facebooku @farnostzdar1

Poděkování patří všem, kteří velikonoční bohoslužby a doprovodné události připravili.

Všechny fotografie naleznete ZDE

FOTO: Jiří Přichystal
 

VELIKONOCE V NAŠÍ FARNOSTI

ZELENÝ ČTVRTEK - 6. 4. 2023

V tento den jsme vstoupili do velikonočního třídení a na památku Večeře Páně prožili to, co se stalo při Poslední večeři. Součástí liturgie je i obřad mytí nohou dvanácti mužům z farnosti, podle Kristova příkladu. Nejsvětější svátost byla po mši svaté přenesena do kaple sv. Barbory, kde je otevřeno po celý pátek i sobotu k osobnímu rozjímání a modlitbě.

Velik 2023_012.jpg

Velik 2023_004.jpg

Velik 2023_010.jpg

Velik 2023_016.jpg

Velik 2023_020.jpg

Velik 2023_022.jpg

 
VELKÝ PÁTEK - 6. 4. 2023

Dopolední velkopáteční křížovou cestu jsme s dětmi i dospělými strávili trochu netradičně, a to v ulicích našeho města a na přilehlých Farských humnech. V jednotlivých čtrnácti zastaveních dostávaly děti od pana faráře vědomostní kvízy a další úkoly.  Děkujeme všem dětem, které četly, schole, která nás doprovodila svým zpěvem a také těm, kteří cestu připravili.

Velik 2023_025.jpg

Velik 2023_026.jpg

Velik 2023_038.jpg

Velik 2023_046.jpg

 

Velký pátek je dnem pokání, postu a modlitby. Velkopáteční obřady byly zahájeny tzv. prostrací, která je považována za nejhlubší formu úklony a úcty. Během obřadu jsme uctívali kříž, který je symbolem Kristova utrpení a smrti. Děkujeme schole a chrámovému sboru za doprovod a všem, kteří obřady připravili.

Velik 2023_049.jpg

Velik 2023_051.jpg

Velik 2023_053-1.jpg


BÍLÁ SOBOTA A VELIKONOČNÍ VIGILE - 8. 4. 2023

Bílá sobota má být dnem ticha a modlitby, kdy jsme v očekávání a v naději, že Kristovou smrtí vše nekončí. Tento den jsme zahájili ranními chválami v kapli sv. Barbory a také předkřestním obřadem zvaným Effatha. O večerní velikonoční vigilii totiž přijala svátost křtu, eucharistie i biřmování katechumenka Hana a stala se křesťankou.
S příchodem tmy začala do našich životů pronikat velikonoční radost z Kristova Vzkříšení a my si mohli konečně zpívat slavné Aleluja! Tato radost bude trvat dalších padesát dní velikonoční doby - ať jsou radostné a požehnané i nadále!  

Velik 2023_061.jpg

Velik 2023_064.jpg

Velik 2023_065.jpg

Velik 2023_085.jpg

Velik 2023_095.jpg

Velik 2023_100.jpg