Velikonoce v naší farnosti

...

Letošní velikonoční svátky byly ve znamení křtu 3 dospělých.

Byla to velká událost v životě naší farnosti. Mohli jsme se všichni radovat nejen ze slavného Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, ale i z nových křesťanů! A to je opravdu pádný důvod k velké radosti. Při slavnostní bohoslužbě Bílé soboty byla udělena svátost křtu 3 dospělým, dále 4 biřmování a 5 lidí poprvé přijalo Svátost oltářní. 

Všechny fotografie v plném rozlišení najdete zde.