Vánoční čas 2023 ve fotografiích

...

Štědrý den a Hod Boží vánoční v naší farnosti 👼👼👼 Radost z narození Krista se přenesla na všechny přítomné. Díky všem, kteří dotvořili tu úžasnou atmosféru pokoje a společenství, přestože se ve světě dějí i věci smutné a nepochopitelné. Právě i to svěřujeme Pánu a myslíme též na všechny, které se v těchto dnech radovat nemohou. Požehnané zbytek vánoční doby Vám všem! 🎄

Za fotografie děkujeme panu Jiřímu Přichystalovi.

Více fotografií naleznete zde.

Vánoce Prok23_02.jpg

Vánoce Prok23_03.jpg

Vánoce Prok23_10.jpg

Vánoce Prok23_11.jpg

Vánoce Prok23_12.jpg

Vánoce Prok23_25.jpg

Vánoce Prok23_30.jpg

Vánoce Prok23_33.jpg

Vánoce Prok23_34.jpg