Vánoce 2019

...

Nádherně vyzdobený kostel a také mnoho duchovních zážitků

nabízel kostel sv. Prokopa. Počínaje dětskou mší sv. v 16. hodin na Šťědrý den a troubením koled z věže. Slavná mše sv. ve 22 hodin a dále v 10,30 na Hod Boží vánoční doprovázená chrámovým sborem a orchestrem ZUŠ (Missa Brevis od J. Pavlici). Na svátek sv. Štěpána mši sv. v 10,30 koncelebrovali s otcem Blažejem milí hosté z ukrajinské farnosti Bohdan otcové Volodimir, Michail a Vitalij. Na závěr mše sv. zazpívali ještě spolu s bohoslovci několik koled. Jejich farnost postihlo neštěstí - vyhořela jim fara. Na její obnovu je možno přispět do 12. ledna do označené pokladničky ve zpovědní kapli. Ohlédnutí zakončím připomenutím obnovy manželských slibů při mši sv. na Svátek sv. Rodiny.

Celá galerie z Vánoc 2019 zde.