Tomáš Fránek - duchovní obnova

...

Postní duchovní obnova na téma "Mistře je dobře, že jsme tady"

s otcem Tomášem Fránkem, farářem v Bučovicích se konala v sobotu 26. března 2022. Zahájena byla v 9 hodin mší sv. a pokračovala 3 meditacemi s přestávkami na občerstvení. Zakončena byla v 15 hodin adorací před Nejsvětější svátostí a svátostným požehnáním. 

Všechny fotografie najdete zde.