SYNODA 2021 - 2023

...

Ve dnech 8. a 9. října tohoto roku zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází na diecézní, kontinentální a univerzální. V závěru se uskuteční shromáždění Biskupské synody v Římě. Do synodálního procesu se může zapojit každý člen Božího lidu. V logu synody se objevují slova spoluúčast, společenství a poslání, a to jsou hlavní myšlenky synodálního procesu.

3slovasynodni

V současné době by mělo probíhat naslouchání a rozlišování na úrovni jednotlivých farností. Zveme proto všechny členy stávajících farních společenství (např. manželská a rodinná společenství či farní rady), aby se do synodálního procesu zapojili. Vítáni jsou však také ti, kteří do žádného společenství nechodí, ale chtěli by se připojit k diskuzi o životě církve v naší farnosti a naplnit tak myšlenku slova „synoda“ – tedy jít společnou cestou.

Pro setkání ve skupinách byl vydán soubor otázek a okruhů, nad kterými se můžeme zamýšlet. Vše by měla doprovázet modlitba k Duchu sv. a četba Písma sv., abychom dokázali naslouchat druhým a aby skrze nás promlouval Duch svatý.

Bližší informace k synodě a otázky k diskuzi najdete na webových stránkách farnosti a na níže uvedených odkazech.

Prosíme vedoucí společenství i jednotlivce, aby se nahlásili Evě Součkové (evakasikova zavináč seznam.cz), která Vám ráda předá podněty k práci ve skupinách.

 

SYNODA 2021-2023

Vademecum k synodě o synodalitě ke stažení zde

Přípravný dokument synody ke stažení zde

Logo ke stažení zde

Domů Prokop ZR