Svatodušní vigilie 2020

...

V sobotu 30. května ve 20. hodin jsme slavili

vigilii Slavnosti seslání Ducha Svatého spolu se křtem dvou dospělých. Jako předsedající vigilie byl vzácný host, pomocný biskup naší diecéze Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

Slavnost začala liturgickým průvodem z fary na prostranství před kostelem, kde byl požehnán oheň - symbol Ducha Svatého. Dále pokračovala v potemnělém kostele bohoslužbou slova a čtením 4 starozákonních čtení a přinesením evangeliáře. Po rosvícení kostela následovala epištola a dále mše sv. spolu se křtem a biřmováním dvou dospělých. Tuto krásnou atmosféru celé bohoslužby jsem se pokusil zachytit na fotografiích viz. níže.

Všechny fotografie na prohlížení jsou zde - pro stažení v plné kvalitě tady (určeno hlaně pokřtěným, jejich kmotrům a rodinám).