Společenství dospělých

...

V naší farnosti se lidé scházejí ke společné modlitbě nejen na mši svaté, ale i v různých společenstvích. Mnohá z nich vznikla po revoluci a fungují tak již řadu let.

Pomozte nám zmapovat tyto aktivity a přihlaste se na mailové adrese: evakasikova zavináč seznam.cz. Bude jistě velmi zajímavé dozvědět se, jak dlouho Vaše společenství funguje, kdy a kde se schází, kolik má členů, jaká je náplň setkávání a je-li společenství otevřené i pro případné nově příchozí.