Slovo otce biskupa Vojtěcha ke jmenování jeho nástupce

...

Milé sestry, milí bratři, milí spolubratři v duchovní službě,
je to skoro rok, kdy jsem po dovršení pětasedmdesáti let a zaslání abdikace Svatému otci vyzval
vás všechny k modlitbám za nového brněnského diecézního biskupa. Ve čtvrtek 26. května, v
den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval papež František 14. diecézním biskupem
brněnské diecéze Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa a generálního
vikáře.
Při této příležitosti bych vám všem chtěl poděkovat za třicet dva let, která jsem s vámi a pro vás
mohl ve službě brněnského diecézního biskupa prožít.
Celý život jsem prosil Pána, abych se stal jeho darem pro druhé. A stále jsem cítil, jak On
obdarovával mne. Vždy jsem byl šťastný, že mne povolal do své služby, a prosil jsem ho, aby
takovou radost poznalo co nejvíc lidí. Znovu a znovu jsem žasl, jak v jeho blízkosti ztrácely
všechny kříže služby svou hrozivost a tíhu. Dokonce i tehdy, kdy mne Bůh obdarovával i tím, co
mně bral.
Jako váš biskup jsem se snažil – při zachování co největší možné svobody – umožňovat kněžím i
ostatním lidem, aby všemi svými dary a možnostmi byli dobrým a tvárným „stavebním
materiálem“ Ducha Svatého. Naše církevní společenství jsem vnímal jako širokou řeku,
ohraničenou pravým a levým břehem, a mým přáním bylo, aby se na žádné straně ze svých
břehů nevylévala.
Vnímal jsem a stále vnímám vaši různorodou pomoc a duchovní podporu. Je vás tolik, kterým
bych chtěl s vděčností poděkovat. Za to, čím jste mně pomáhali v životě, v kněžství a později
v péči o diecézi. Jmenovitě to ale není možné. Proto aspoň takto děkuji všem, které jsem měl
možnost poznat osobně, a rovněž děkuji vám, kteří jste ve své starosti o církev a moji biskupskou službu zůstali ve skrytosti. Ať vám Bůh vše mnohonásobně odplatí. A omlouvám se všem,
které jsem zklamal, zranil nebo nenaplnil jejich očekávání.
Co se mnou bude dál? Biskup neodchází do penze. Biskup předává úřad. Proto chci být k dispozici svému nástupci ve všem tom, co on uzná za vhodné a prospěšné pro naši diecézi.
Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal otec biskup Pavel
Konzbul, a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou vypadat neřešitelně. A ujišťuji, že ho budu v jeho službě provázet ve svých modlitbách.
Celé brněnské diecézi i každému z vás přeji slovy proroka Nehemiáše, aby „radost z Hospodina
byla vaší silou“.
Tak jako v předcházejících dvaatřiceti letech, zůstáváte nadále v mých každodenních modlitbách.
Ze srdce žehná


emeritní biskup Vojtěch
apoštolský administrátor