Slavnost Těla a Krve Páně

...

Prosba o květiny – na výzdobu oltářů ke slavnosti Božího Těla. Můžete přinést do připravených kbelíků v bočním vstupu do kostela a to v pátek od 8.00 do 18.00 případně v sobotu do 9.00 hod.

V neděli budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně. Slavná mše sv. bude slavena v 10.00 a po ní bude následovat eucharistický průvod k oltáři který bude na náměstí u sloupu Nejsvětější Trojice. K této slavnosti všechny srdečně zveme, zvláště družičky a další. Při této slavnosti lze získat i plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Slavná mše sv. tedy bude v 10.00.

Pořad bohoslužeb v neděli:

Mše sv. v 7.30 NEBUDE.

Mše sv. v 10.00  - slavná s eucharitickým prvodem

Mše sv. v 18.00