Sbírka pro Ukrajinu

...

Začátkem dubna byla svolána charitativní sbírka proviantu - především trvanlivých potravin a hygienických potřeb pro válkou sužovanou Ukrajinu. Našim farníkům patří obrovský dík ! Protože se nasbíralo více jak 60 krabic což na hmotnost činí cca 1 tunu proviantu. Fotografie ze sbírky, která se shromažďovala v kulturním domě v Křižanově přinášíme v galerii...