Rozhodnutí biskupa Vojtěcha pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemii koronaviru COVID-19 a aktuální informace

...

           Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020, vydává biskup Vojtěch toto rozhodnutí: Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti osob, uděluje až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020 povolena účast maximálně 30 osob. Dále biskup Vojtěch ruší společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob.

         Bohoslužby tento týden: ve všední den – mše sv. budou slaveny v kapli sv. Barbory PO, UT, ST, ČT v 18.00. Přitomna může být jen rodina, která má zapsaný úmysl na který bude v ten den mše sv. slavena a to v počtu max. 10 osob.

        Nedělní mše sv. budou přenášeny přímým přenosem a to v 10.00. Sledovat je můžete na YOU TUBE kanálu naší farnosti. Spustit si jej můžete přes stránky naší farnosti zeleným tlačítkem.

         Nevíme jak dlouho tato doba bude dlouho trvat. Ohlášky a informace sledujete na stránkách farnosti a na vývěskách. Nebudou se moct také konat sbírky v neděli. Je možné poslat příspěvek přes účet (1622208329/0800) nebo vhodit dar do pokladniček při návštěvě kostela.

Výuka náboženství je řádnou výukou, a proto probíhá v souladu s předpisy, které aktuálně platí pro školy.