Příprava na svátost biřmování - aktuální informace

...

Přihlášky je možné ještě odevzdat na faru do 18.09.2021. První setkání pro starší biřmovance nad 20 let bude v sobotu 18.09.2021 v 10.00 na faře. První setkání pro mladší biřmovance do 20 let bude v neděli 19.09.2021 v 19.00 na faře. Více informaci v článku.

 Mladší biřmovanci do 20 let se v rámci přípravy účastní letního diecézního setkání mládeže ve dnech 11 - 15.08.2021 v Brně v prostorách Biskupského gymnázia. Neúčast jen z vážného důvodu. Každý sám se na toto setkání zaregistruje. Více informaci o setkání na webových stránkách: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm.

Svátost biřmování - koncil učí, že svátostí biřmování se pokřtění dokonaleji spojují s církví i s Kristem a jsou obdařeni zvláštní silou Ducha svatého. A proto jsou ještě více povinni a připraveni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdový Kristovy svědkové. Biřmování je završením křtu a křesťanské iniciace a uschopňuje ke službě kmotra. Člověk který není biřmovaný nemůže jít za kmotra ke křtu nebo k biřmování. Přihlásit se může člověk, který je pokřtěný a dovršil již 15 rok věku a má ukončenou základní školní docházku. Přihlášky jsou k dispozici ve zpovědní kapli a odevzdejte je na faru. Příprava bude trvat 1 rok.