Přímé přenosy mší sv. z kostela sv. Prokopa SKONČILY

...

Online mše sv. vysílané v době koronavirových opatření jsme mohli sledovat prostřednictvím YouTube kanálu naší farnosti díky štábu TV Vysočina, kterému tímto VELMI děkujeme! Přímé přenosy sice skončily, ale jejich archiv naleznete prostřednictvím přímého odkazu na náš YouTube kanál, který je umístěn jako samostatné tlačítko v pravé části této úvodní stránky.

Díky Bohu!
Mohli jsme slavit a prožívat i mše svaté a obřady velikonočního tridua, které byly online vysílány z našeho kostela přímým přenosem na kabelové TV Vysočina a na Youtube kanálu naší farnosti, který byl pro tento účel zřízen. Zde také naleznete záznamy mší sv. z obřadů velikonočního tridua , které byly online přenášeny na TV Vysočina, za což patří Velké díky všem, kdo se na nich podíleli!

Ať Bůh žehná celému štábu TV Vysočina, Vám i Vašim rodinám a dopřeje všem nám zdraví

+!

Zde posléze naleznete archiv všech dosud nahraných bohoslužeb a jiných událostí v naší farnosti, které zde budou postupně přidávány.