Pohřeb pana děkana Jana Daňka

...

V pondělí 29. června 2020 jsme se rozloučili ve 14 hodin

v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě s Mons. ICLic. Mgr. Janem Daňkem, děkanem žďárským. Mši sv. předsedal a celý obřad vedl biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Účastnilo se množství kněží i věřících nejen z místní farnosti a žďárského děkanátu. Po skončení mše sv. a rozloučení se v kostele, kdy zaznělo i několik děkovných projevů a vzpomínek na pana děkana, např. i od starosty Nového Města na Moravě pana Michala Šmardy, se odebral smuteční průvod na místní katolický hřbitov. Zde byly ostatky zemřelého uloženy do kněžského hrobu. Můžete si prohlédnout fotoreportáž z této události. Tady je i několik fotografií od pana Zbyňka Čecha ze smutečního průvodu.