Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2023

...

👑👑👑 Oblastní charita Žďár nad Sázavou velmi děkuje i naší farnosti za podporu při Tříkrálová sbírce. Výtěžek ve Žďáře nad Sázavou a místních částech byl v letošním roce 259 729 Kč. Výtěžek z kasiček v našem kostele činil 6 028 Kč. Výtěžek z kasiček koledníků naší farnosti byl 75 913 Kč. Velké PÁN BŮH ZAPLAŤ všem dárcům i koledníkům.