PAŠIJE 2023 - tradice po třech letech znovu obnovena

...

V úterý 4. dubna se naše farnost znovupodílela na pašijových hrách. I přes různé překážky jako bylo mrazivé a deštivé počasí jsme mohli veřejnost přiblížit dva tisíce let starý příběh posledních dní našeho Pána Ježíše Krista. Bohu díky za to!

 

Poděkování patří všem, kteří se do pašijové hry zapojili - ať již 180 hercům, organizátorům - především manželům Kellerovým, zvukařům, osvětlovačům, fotografům, kameramanům, kněžím a těm, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav a realizace pašijové hry nebo pamatovali ve svých modlitbách. 

Díky patří také Městu Žďár nad Sázavou, Kolpingovu dílu České republiky, Biskupskému gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou, Střední škole gastronomické Adolfa Kolpinga, BK studiu, firmám Žďas, a.s. a VHS Bohemia a Grafickým pracem Jan Šustr.

➡️ SLEDUJTE FACEBOOK ŽĎÁRSKÝCH PAŠIJÍ


FOTOGALERIE:

1. zkouška - 12. 3. - foto: Zbyněk Čech

2. zkouška - 19. 3. - foto: Jiří Přichystal

Stavba kulis - 1. 4. - foto: Jiří Přichystal

Generálka a premiéra - 2. a 4. 4. - foto: Jiří Přichystal

Generálka - 2. 4. - foto: Karel Omes

Premiéra - 4. 4. - foto: Radek Hanskut

Premiéra - 4. 4. - foto: Karel Omes

 

➡️ TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 13. 3. 2023

 

V obnovené pašijové hře může mít každý svou roli i svůj příběh

V úterý 4. dubna 2023 ve 20.00 hodin shlédnou diváci tradiční pašijové představení s názvem „Co se stalo s Ježíšem?“ Stane se tak po třech letech odmlky, zapříčiněné především nepřízní počasí a omezujícími covidovými opatřeními. 

Už od února začaly obě žďárské farnosti aktivně hledat ty, kteří by v pašijovém příběhu mohli obsadit množství rolí. „Některé hlavní postavy máme tradičně přidělené, jiné jsme museli obsadit znovu, protože jejich představitelé už nejsou mezi námi. Vyzvali jsme nejen farníky obou žďárských římskokatolických farností, ale také obyvatele Žďáru nad Sázavou a širokého okolí. Role se v tomhle po staletí předávaném příběhu najde totiž pro každého,“ uvedl Miroslav Keller, jeden z organizátorů pašijových her, který působí především jako režisér. 

První zkouška se odehrála v libušínském areálu v neděli 12. března. „Mám obrovskou radost, že se nám i přes tříletou pauzu podařilo oslovit dostatečný počet herců, kteří v neděli odpoledne přišli, abychom společně obnovili tuto krásnou tradici. Všem velmi děkuji,“ vzkázal Miroslav Keller. 

Historie žďárských pašijových her se začala psát už v roce 1998, kdy jejich vznik inicioval tehdejší farář Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou P. Ervín Jansa. Již od samého začátku na přípravě představení úzce spolupracovali farníci obou žďárských farností. Jako místo hlavního děje byl vybrán dětský areál na žďárském sídlišti, který svou členitostí odpovídá odehrávajícím se scénám a má i optimální terén pro stavbu kulis. Stejně tak je stanoven pevně i termín představení, a to vždy v úterý před velikonoční nedělí, tedy v úvodu Svatého týdne. 

„Každý ročník je jiný. Často vzpomínáme na pašijové začátky, kdy se musely namluvit dialogy, vyrobit kulisy a ušít kostýmy. Tehdy bylo nutné obrovské úsilí a nadšení mnoha lidí.  V průběhu času pak došlo ke zdokonalení a obměně kulis a kostýmů, nebo i úpravě v samotném scénáři,“ upřesnil Miroslav Keller. V letošním ročníku bude největší plánovanou změnou role samotného Ježíše Krista. Po Janu Hudečkovi ztvární hlavní roli František Špaček.

Pašijovými hrami od počátku jejich vzniku prošly stovky lidí. Samotné představení pokaždé přiláká tisíce diváků, nejen ze Žďáru nad Sázavou, ale i z mnoha koutů České republiky. 
„Příběh Kristova utrpení a Zmrtvýchvstání je nám ve většině známý a o Svatém týdnu jsme jej už prožili nesčetněkrát. Zkusme si v něm letos najít něco nového, co nás osloví, dodá naději a povzbudí,“ vyzývá všechny herecké účastníky a také ty, kteří plánují letošní pašijové hry shlédnout, P. Blažej Hejtmánek. současný farář Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou I. 

Do pašijových her je možné se stále ještě zapojit. Rozpis zkoušek najdou zájemci na webových stránkách www.prokopzr.cz
Sledovat mohou i facebook @pasijezr

pasije-2023.jpg