Otevřený kostel

...

Farní kostel je každý den otevřen k soukromé modlitbě od 8.00 do 18.00 hod. Pokud by měl někdo zájem přistoupit ke svátosti smíření nebo sv. přijímání je to možné po domluvě s knězem osobně nebo telefonicky – podrobnosti naleznete v detailech této informace viz tlačítko „Více“. Mše svaté v naší farnosti jsou slouženy na dané úmysly – bez účasti lidu.

Brněnský biskup udělil v diecézi po dobu mimořádných opatření dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
Mše svaté můžete sledovat prostřednictvím přenosů v médiích (např. Rádio Proglas, Televize Noe nebo online na internetu).

Individuálně lze přistoupit ke svátostem po domluvě s knězem:

  • - osobně – zazvoníte-li na faře
  • - telefonicky – zavoláte-li na číslo 728 370 027

 

Online mše sv. lze sledovat na internetu např. prostřednictvím tohoto odkazu:  mseonline.cz

ČBK reaguje na tuto mimořádnou situaci a nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu po celé České republice. Na kněze, kteří se dali k dispozici na výzvu svých biskupů a jsou ochotni vykonávat tuto službu, se mohou obrátit všichni, kteří v době pandemie potřebují podporu nebo povzbuzení.

Kontakty na kněze v brněnské diecézi:

  • P. Mgr. Jindřich Kotvrda: 739 389 136 (9.00 – 17-00 hodin)
  • P. Mgr. Jan Pacner: 542 219 898 nebo 542 212 039 (9.00 –12.00 hodin)