29. 12. 2023 Mše svatá za zemřelé

...

Pravidelné mše svaté za ty, kteří nás předešli v minulém měsíci na věčnost - vždy poslední pondělí v měsíci. Tentokrát však výjimečně v pátek.

 

Proč se modlit za zemřelé?

Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli modlit i za mrtvé? Život je jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh není Bohem mrtvých, ale živých“ (srov. Lk 20,38). Smrt není konec, ale jen stupeň v lidském osudu. A tento osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž na zemi láska měla moc, a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by to popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je silnější než smrt, neboť Kristus ve své lásce k lidstvu smrt přemohl.

(www.modlitba.cz)

 

 a4-mse-svata-za-zemrele-2023.jpg