Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

...

Papež František ve čtvrtek 26.5.2022 jmenoval 14. brněnským biskupem J. Exc. Mons. Pavla Konzbula, doposavadního pomocného biskupa brněnského a titulárního biskupa litomyšského a generálního vikáře. Biskup Vojtěch Cikrle, který stál v čele brněnské diecéze od roku 1990 (tedy 32 let), loni po dosažení 75 let věku zaslal papeži Františkovi svůj abdikační dopis, a tímto dnem jmenování nového brněnského biskupa se stává emeritním brněnským biskupem. Zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem sede vacante brněnské diecéze, a to do slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022, kdy se při bohoslužbě v 16.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla nový biskup kanonicky ujme vedení diecéze.

Životopis Mons. Pavla Konzbula

Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965 v Brně-Juliánově. Po maturitě na gymnáziu v Brně na Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno - obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989.
Po vykonání roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci korekčních cívek magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance. Publikoval v řadě zahraničních odborných časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického pole.

V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, kde byl několik let zástupcem národní provinční představené v Praze. V témže roce zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. Od téhož roku je také členem Společnosti pro církevní právo.

V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako farní vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách a excrurrendo administrátor ve Starovicích.

V roce 2005 byl ustanoven spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013 jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a členem Kněžské rady brněnské diecéze. V říjnu 2015 byl brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem jmenován sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

V sobotu 21. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským. Biskupské svěcení přijal 29. června 2016 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od svého diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Při České biskupské konferenci je biskup Pavel Konzbul členem Komise pro kněžstvo a Komise pro katolickou výchovu. Je autorem jedenácti publikací, určených především mládeži, a je aktivní rovněž na sociálních sítích.

Apoštolská posloupnost Mons. Pavla Konzbula
zpracoval Pavel R. Pokorný

Za pozornost stojí apoštolská posloupnost, která se u biskupa Vojtěcha Cikrleho, a tím také následně u biskupa Pavla Konzbula, dohledala k roku 1541. Dál už nebyl dostatek archivních pramenů. Apoštolská posloupnost legitimuje úřad a pravomoc v církvi platným původem od apoštolů, jejichž úřady a pravomoci byly ustanoveny vůlí Ježíšovou a Duchem Svatým. Předává se svátostným svěcením právoplatně vysvěcených biskupů, jejichž úřad se tak odvozuje od apoštolů.

Scipio kardinál Rebiba c. 14.5.1541
Giulio Antonio kardinál Santorio c. 12.3.1566
Girolamo kardinál Bernerio c. 7.9.1586
Galeazzo Sannitale c. 4.4.1604
Ludovico kardinál Ludovisi c. 2.5.1621
Luigi kardinál Caetani c. 12.6.1622
Ulderico kardinál Carpegna c. 7.10.1630
Paluzzo kardinál Paluzzo Altieri delli Albertoni c. 2.5.1666
Benedikt XIII. c. 3.2.1675
Benedikt XIV. c. 16.7.1724
Klement XIII. c. 19.3.1743
Marcus Antonio kardinál Collona c. 25.4.1762
Hyacinte Sigismond kardinál Gerdil c. 2.5.1777
Giulio Maria kardinál Della Somaglia c. 21.12.1788
Carlo kardinál Odescalchi c. 25.5.1823
Constantino kardinál Patrizi c. 21.12.1828
Lucido Maria kardinál Parocchi c. 5.11.1871
Sv. Pius X. c. 16.11.1884
Benedikt XV. c. 22.12.1907
Eugenio kardinál Pacelli (Pius XII.) c. 3.5.1917
Saverio Ritter c. 11.8.1935
Josef Beran c. 8.12.1946
Josef Karel Matocha c. 2.5.1948
František Tomášek c. 14.10.1949
Antonín Liška c. 19.5.1988
František Vaňák c. 26.8.1989
Vojtěch Cikrle c. 31.3.1990
Pavel Konzbul c. 29. 6. 2016

Pozn.: c. = konsekrace, biskupské svěcení