Ministranti od sv. Prokopa

...

Jsme ministranti u kostela sv. Prokopa, kluci od oltáře. Sloužíme při mši svaté a pomáháme panu faráři a starším.

Účastníme se ministrantských setkání a podnikáme farní výlety společně se Žabkami.

Scházíme se jednou za dva týdny v sobotu v 9.00 na faře. Na těchto schůzkách se učíme ministrovat, hrajeme hry venku i uvnitř a sportujeme. 

Uvítáme nové členy na sobotních schůzkách, kluky ze základní nebo střední školy.

Kontakt: Josef Kašík, 739 100 414, kasik.josef@seznam.cz