Max Kašparů v našem kostele

...

V pátek dne 4. března 2022 sloužil v našem kostele mši sv. prof. Doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D.

Po skončení mše sv. začala v 19 hodin poutavá přenáška na téma Choroby současné rodiny. Potom byla možnost zakoupit jeho knihy a nechat si je autorem podepsat.

Všechny fotografie z této akce k vidění zde.