Květná neděle v naší farnosti

...

Letošní Květná neděle připadla na 14. duben

a v naší prokopské farnosti byly dnešní oslavy příjezdu Páně do Jeruzaléma zahájeny průvodem s palmovými ratolestmi. Zahájení mše sv. a obřad svěcení ratolestí byl na prostranství před kostelem. Průvod s věřícími se po té odebral do kostela, kde dále pokračovala liturgie Květné neděle zpívanými pašijemi a mší sv.

Všechny fotografie z této slavnosti si můžete prohlédnout zde.