1. 10. 2022 Udílení svátosti biřmování v naší farnosti

...

V sobotu 1. října 2022 ve 14 hodin se konala velká událost tohoto roku v naší farnosti a to udílení svátosti biřmování diecézním biskupem Mons. Pavlem Konzbulem.

Dá se říci, že to byla událost nejen roku , ale troufnu si napsat i čvrtstoletí. Víte, že předchozí biřmování bylo v našem kostele v roce 1996? Jinak se poslední roky vždy konalo spolu s farností Zámek Žďár v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše.

Ale zpět do současnosti, celkem přijalo tuto svátost křesťanské dospělosti 64 lidí a poprvé ji zde uděloval i nový biskup naší diecéze Mons. Pavel Konzbul. Patří se poděkovat jemu i našemu panu faráři P. Blažejovi Hejtmánkovi za pečlivou a důkladnou přípravu všech biřmovanců. Nesmíme ale zapomenout na všechny další, kteří se na na přípravě jakkoli podíleli (zpěváci, muzikanti, ministranti, ženy s občerstvením, chlapi co stavěli stany, no však vy víte kdo všechno se podílel...). Pán Bůh zaplať! 

Níže si můžete prohlédnout několik fotografií z této slavnosti. Autorem je pan Radek Hanskut z fotospolku Člověk a víra, za což mu patří velký dík. Všechny snímky k prohlédnutí zde. Pro stažení fotografií pro svoji potřebu použijte tento odkaz (s laskavým svolením pana Radka Hanskuta).