Barbara Surma lektorovala kurz Katecheze Dobrého Pastýře

...

Od čtvrtka 15. 2. do neděle 18. 2. se v dětské skupině uskutečnil kurz Katecheze Dobrého Pastýře s paní dr hab. Barbarou Surmou, prof. UIK z Polska. Tento kurz byl organizován naší farností.

Byli jsme velmi poctěni a vděčni za Barbařinu návštěvu a možnost být vedeni takovou odbornicí nejen pro Katechezi Dobrého Pastýře, ale i pro katechetickou práci s dětmi. Katechezi Dobrého Pastýře vyučujeme v naší Hvězdičce a od září 2023 i na faře v malém útulném prostoru, který nám k tomu byl poskytnutý.

Tento program pro výchovu dětí do České republiky poprvé přinesla paní Barbara Surma, doktorka humanitních věd v oboru pedagogika, odborná asistentka na Akademii Ignatianum v Krakově. Ve své vědecké práci se zaměřuje zejména na problematiku výchovy dětí v pedagogickém systému Marie Montessori se zvláštním důrazem na problematiku náboženské výchovy. Absolvovala dva roky studia v Římě u Sofie Cavalletti a přes dvacet let popularizuje svůj koncept výchovy dítěte v Polsku a České republice. Spolupracuje s Italskou montessori asociací (Opera Nazionale Montessori) a polskou montessori asociací. Je také certifikovaným učitelem s dvacetiletou praxí v Montessori Integrační školce v Krakově.

U nás tento program pak převzaly a vyučují: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, TH.D. a Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, Ph.D., které pořádají kurzy po celé České republice.

Program Katecheze Dobrého Pastýře je určen dětem ve věku 3 – 12 let, jejichž rodiče mají zájem o výchovu svých dětí v křesťanské víře. (Program je rozdělený na tři stupně: 3-6 let, 6-9 let, 9-12 let). V České republice je známý od roku 2011.

Katecheze Dobrého Pastýře jsou katolické katecheze, které byly vyvinuty italskou lékařkou a pedagožkou Marií Montessori a její spolupracovnicí Gianninou Gobbi. Tato forma katecheze se zaměřuje na individuální a hlubokou spirituální formaci dětí na základě biblických a liturgických prvků. Katecheze Dobrého Pastýře vychází z pedagogických principů Marie Montessori a kombinuje je s křesťanskou teologií.

Některé klíčové prvky a principy Katecheze Dobrého Pastýře:

-  Respekt k dětem: Program kladl důraz na respekt k individuálním potřebám dětí a na jejich schopnosti rozvíjet svou víru.

-  Prostor pro osobní prožívání víry: Dětem je poskytován fyzický prostor, tzv. "atrium", kde mohou pracovat s materiály a předměty spojenými s vírou. Tento prostor je navržen tak, aby podporoval klid a soustředění. 

- Práce s konkrétními materiály: Děti pracují s konkrétními materiály, jako jsou miniatury a modely, které reprezentují biblické příběhy a liturgické akce. Tyto materiály mají za cíl pomoci dětem hlouběji porozumět náboženským pravdám, na které si ale přicházejí samy a postupně. Neučí se žádné definice!

- Přizpůsobení podle věku: Program je strukturován tak, aby respektoval věkové skupiny dětí a odpovídal na jejich specifické vývojové potřeby a schopnosti.

-  Zaměření na liturgický rok: Katecheze Dobrého Pastýře reflektuje liturgický rok a poskytuje dětem možnost prožívat křesťanské pravdy a hodnoty v souladu s liturgií katolické církve.

- Význam modlitby (modlitební koutek, soukromí): Důraz je kladen na modlitbu a duchovní zkušenost, která je pro děti přístupná a smysluplná. Dětem je při katechezích dopřán klid, soustředění, čas na rozjímání a přemýšlení nad Božím slovem. Tento program katecheze byl dobře přijat v různých částech světa a na mnoha místech je součástí křesťanské výchovy. Je vhodný pro děti od předškolního věku až po mladší děti ve školním věku.

Kniha, podle které se vedou všechny katecheze Dobrého Pastýře: Barbara Surma, Krzystof Biel: Já jsem dobrý pastýř, Průvodce Katecheze Dobrého pastýře, Triton, 2018

Setkání s Barbarou Surmou bylo pro nás velmi přínosné, obohacující, a to i přesto, že se těmito katechezemi zabýváme již sedmým rokem. Přijeli i účastníci z děkanství Třebíč a Velké Meziříčí, z Českých Budějovic a také nás po celou dobu svým příjemným překladem do češtiny provázela misionářka Jana Ungerová z Brna.
Velmi nám pomohla odbornost Barbary Surmy a hlavně skvělé zkušenosti z vlastní praxe. Moc rádi bychom ji k nám pozvali znovu a rozšířili i naše řady hlavně o mladé nadšence pro práci s dětmi, kteří budou chtít pracovat s tímto skvěle připraveným programem.

Současně jste do naší dětské skupiny Hvězdička srdečně zváni na Den otevřených dveří ve středu 3. dubna 2024 od 15 do 17 hodin. Můžete si zde v klidu prohlédnout i prostor atria Dobrého Pastýře. Sídlíme na Libické 1 v přízemí Orlovny.

 

Dana Trávníčková, hlavní pečovatelka Dětské skupiny Hvězdička

 

KPD LŠ (4).jpg

KPD LŠ (6).jpg

KPD LŠ (36).jpg

KPD LŠ (49).jpg

 Uložit a zavřít