8. 6. 2023 jsme slavili SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

...

Ve čtvrtek 8. 6. jsme společně slavili Slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté následoval eucharistický průvod k oltáři na náměstí u sloupu Nejsvětější Trojice, který byl ozdobený stromky a květinami. Společně jsme se také modlili nejen za naši farnost, ale také za naše město.

Díky všem, kteří se na této slavnosti podíleli, jak přípravou tak i krásnou výzdobou a také darem květin.


Foto: Jiří Přichystal 

Všechny fotky z události k vidění zde.

 

BožíTělo23_05.jpg

BožíTělo23_08.jpg

BožíTělo23_09.jpg

BožíTělo23_16.jpg

BožíTělo23_21.jpg

BožíTělo23_30.jpg