7. 1. 2024 Tři králové přijali požehnání na cestu

...

Při ranní mši svaté v kostele sv. Prokopa byla požehnána voda, křída a kadidlo. Lidé si je pak mohli odnášet domů. Současně přijali od našeho pana faráře P. Blažeje Hejtmánka požehnání na cestu tříkráloví koledníci, kteří se i letos zapojili do Tříkrálové sbírky. Foto: Jiří Přichystal

Za fotografie děkujeme panu Jiřímu Přichystalovi.

Více fotografií najdete zde

 

Zjevení Páně

Zjevení Páně

Zjevení Páně

Zjevení Páně

Zjevení Páně