3. 9. 2023 Jak aktovky a batohy dostaly požehnání... :)

...

V neděli 3. září udělil pan farář dětem požehnání na cestu do školy. Požehnal jim školní aktovky, batohy a tradičně vybavil školními potřebami.

Milé děti, ať Vás Pán provází po všechny dny, nejen ty školní, ať máte nadšení, odhodlání a když se třeba nedaří, ať zavnímáte, že na to nejste sami. A že když se daří, raduje se s vámi nejen vaše okolí, ale i celé nebe   
Tak ať Vám po celých deset měsíců Pán žehná v každém vašem konání!

Foto: Jiří Přichystal 


Aktovky Prok23_01.jpg

Aktovky Prok23_05.jpg

Aktovky Prok23_07.jpg