23. 10. 2022 Reportáž z Misijní neděle

...

Děkujeme všem skvělým dětem z našeho Misijního klubka, našim úžasným zpěvákům ze scholy a všem, kteří nedělní mši svatou připravili. My všichni, kteří jsme tam byli, jsme domů odcházeli s úsměvem ❤️ Kéž by ve všechny kontinenty naší země ovládl mír a pokoj 🕊 Finanční dary z této mše svaté putovaly na podporu chudých oblastí. Pán Bůh zaplať za ně!