22. ročník Tříkrálové sbírky

...

Zahájení 22. ročníku Tříkrálové sbírky proběhlo

v naší farnosti 8. ledna 2022. Po srazu koledníků na faře se všichni přesunuli do kostela, kde obdrželi od pana faráře požehnání na cestu. Níže několik fotografií od paní Jitky Klementové.