18. 3. 2023 Postní duchovní obnova s P. Josefem Havelkou

...

V sobotu 18. března jsme prožili dopoledne s P. Josefem, farářem Římskokatolické farnosti Měřín, který má bohaté zkušenosti s duchovní péčí o umírající. Název postní obnovy "Hospodine, hledám Tvou tvář" se prolínal mezi jednotlivými rozjímáními. Společně jsme se tak snažili hledat a najít Boží tvář v našich každodenních situacích, prožitcích a příbězích.

Díky oběma kněžím - P. Josefovi i P. Blažejovi - za duchovní doprovázení, nejen při mši svaté, ale i po celou dobu přednášky a při společné křížové cestě.

Foto: Jiří Přichystal, archiv farnosti

 

Duch obn2303_02.jpg

Duch obn2303_03.jpg

Duch obn2303_05.jpg

 

Duch obn2303_06.jpg

IMG_20230318_122211748.jpg