14. 1. 2024 Ekumenická bohoslužba v našem kostele

...

V neděli 14. ledna se v kostele sv. Prokopa uskutečnila EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Přítomní byli zástupci církve evangelické, církve husitské, adventisté a křesťanských sborů.

Kázání se ujala evangelická farářka Alžběta Hatajová. Kytice různobarevných květin, které zástupci přítomných církví položili na oltář, ilustrovaly bohatství Boží lásky a rozmanitost Božího lidu. Poděkování patří všem, kteří se společné bohoslužby zúčastnili.

 

Kázání paní farářky Alžběty Hatajové si můžete přečíst zde


Za fotografie děkujeme panu Jiřímu Přichystalovi.

 

 

Ekumenická bohoslužba 14. 1. 2024 (2).jpeg

Ekumenická bohoslužba 14. 1. 2024 (4).jpeg

Ekumenická bohoslužba 14. 1. 2024 (8).jpeg