10. 9. 2023 FARNÍ DEN poprvé v naší farnosti

...

V neděli 10. 9. 2023 se před polednem otevřela vrata do farní zahrady všem, kteří chtěli společně strávit DEN FARNOSTI. Tím byla zahájena tradice setkávání se všech našich generací. Po slavnostní mši sv. čekal na přítomné bohatý program.

Pro děti byl připraven nejen skákací hrad, ale i tvůrčí dílny, kde si mohly ozdobit květináč s palmou a věnovat třeba mamince, připraveno bylo také divadlo Jana Hrubce a soutěže s tématikou sv. Prokopa, malování na obličej, cukrová vata a popcorn. Dříve narození farníci si mohli společně zanotovat u tónů harmoniky. Otevřena byla i kostelní věž. Programem provázel Honza Šustr, který je současně jedním ze členů hudební kapely Profesionálové. Ti zněli průběžně po celé odpoledne farní zahradou. Na samé finále někteří farníci neodolali a zatančili si. Díky všem, kteří se do této společné akce zapojili jak svými dary, svým časem, tak i organizačně nebo tím, co je baví a co umí. Rovněž díky patří i dětem z Hvězdičky za parádní zpěv. Veliké Pán Bůh zaplať všem!

Foto: Jiří Přichystal (Děkujeme též převelice!)

Fotogalerii se všemi snímky z farního dne naleznete ZDE


01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06-1.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

12.jpg

10.jpg

11.jpg